1 juli 2021 - Dalend aantal leerlingen in bouwonderwijs

Roosmarijn Beckers had De Standaard (voor abonnees) van 23 juni 2021 gelezen. Het aantal leerlingen in het Limburgse bouwonderwijs daalde dramatisch, maar dat was blijkbaar toch een Vlaamse trend en dus allesbehalve goed voor onze klimaatdoelstellingen in 2050. Vragensteller Beckers koppelde aan die concrete vaststelling ruimere en complexe vragen voor minister Weyts over deelname aan het bouwonderwijs maar veeleer nog over STEM-onderwijs in het algemeen met verwijzing naar het STEM-actieplan. Twee andere Limburgse parlementsleden, Jo Brouns en Johan Danen, hadden de “Limburgse kop” in De Standaard uiteraard ook opgemerkt en deden het verhaal nog eens over, met inbegrip van het genderonevenwicht in de bouwstudierichtingen. Vragensteller Danen signaleerde het gebrek aan Vlaamse onderwijssteun voor de campagne #WERFZE.

Meteen belandde minister Weyts met zijn antwoord in… de modernisering van het secundair onderwijs. Zéér logisch, maar tegelijk is het ook zéér de vraag of die wel meer deelnemers aan en afgestudeerden van het bouwonderwijs gaat opleveren… Aan goede bedoelingen en acties in de bouwsector en bouwonderwijs ontbrak het zeker niet, wat de minister kon aantonen met enkele concrete voorbeelden (cf. ook InnoVET). Maar er was nog veel meer: het referentiekader onderwijskwaliteit en de eindtermen (ook inzake gendergerelateerde thema’s) als belangrijke kaders voor een school om te werken aan de onderwijsloopbaanbegeleiding, het Beroepenhuis, de STEM-academies, de nieuwe STEM-agenda 2030, het aflopende STEM-actieplan 2012-2020, het Lerend Netwerk STEM voor het basisonderwijs, duaal leren, onderwijsconvenants, acties van de onderwijskoepels en de pedagogische begeleidingsdiensten, en ten slotte ook de regionale technologische centra (RTC’s) in samenwerking met Constructiv tot en met virtual reality-toepassingen toe.

Vragensteller Beckers bracht nog even een accent van haar partij ter sprake (“Het zou dus heel fijn zijn als we onze eigen jongeren kunnen warm maken voor die bouwopleidingen.”) en sprak haar appreciatie uit voor de samenwerking van de STEM Academy van de Hogeschool PXL in Hasselt met een bekend Limburgs bouwbedrijf. Vragensteller Brouns geloofde dat de ontwikkeling van STEM en het STEM-platform doorheen de jaren een heel krachtige tegenbeweging op gang gebracht had inzake de negatieve perceptie rond beroepsgericht onderwijs, maar er was nog méér nodig. Dat bracht hem bij de nodige communicatie naar analogie met wat hangende was rond het lerarentekort. En niet voor het eerst volgde dan de vraag naar het nieuwe STEM-actieplan. Duaal leren in de bouwsector, -- de minister zelf had het ook al gezegd --,  was nog erg beperkt. Hoe dat aanbod vergroten?

Vragensteller Danen verlegde de aandacht naar de energietransitie die ook vele technische profielen op diverse niveaus zou vergen. Hij betreurde dat jongeren nog vaak kozen voor weinig toekomstgerichte richtingen in het secundair onderwijs. Niet voor het eerst greep hij naar een parlementair instrument voor het najaar: hoorzittingen met als doel een parlementbreed initiatief. En een buitenlands werkbezoek (Duitsland bijvoorbeeld; ja, in tegenstelling tot een bepaald verleden mochten de parlementaire werkbezoeken niet te ver zijn…) zou ook nuttig zijn.

Interveniënt Koen Daniëls had nog een boeiende toevoeging over de perceptie die men, ook politici zelf dus, creëerde over studierichtingen en beroepen. Inderdaad…, maar zijn vervolgens nogal ‘statistische’ uitspraak over het hele veld van bouw-, nijverheids- en technische opleidingen vond ik dan weer wel iets minder geslaagd: oversteeg die uitspraak wel het niveau van de anekdotiek?
Het tweede antwoord van de minister bevatte deels enige herhaling van wat al gezegd was deze vergadering, maar het greep anderzijds ook terug naar een paar al wat ‘oudere’ kwesties, die trouwe volgers van deze commissie bekend voorkwamen: de 307 fte’s voor de CLB’s (N.B. als voortzetting trouwens van een bestaande maatregel) zodat zij ook opnieuw hun rol konden spelen in studiebegeleiding (of was het eerder studiekeuzebegeleiding?); het UGent/Voka-initiatief van een tijdje geleden rond specifieke tests voor 12- tot 14-jarigen; en de versterking van Columbus. De slotwoorden van de vragenstellers toonden nogmaals de brede consensus over de zaak. Heel mooi, maar… het probleem en effectieve oplossingen ervoor zijn misschien toch een ietsje minder stuurbaar dan politici graag hebben…

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio