1 juli 2021 - Invoering van duaal leren in volwassenenonderwijs

Waarom deze vraag om uitleg van Annabel Tavernier niet geclusterd werd met de vragen over duaal leren van Loes Vandromme en Koen Daniëls begreep ik niet zo goed, maar dat is een detail. De zaak was al heel kort vermeld bij die twee vorige vragen. Vanaf het schooljaar 2022-2023 zou duaal leren uitgebreid worden naar het volwassenenonderwijs. Op 18 juni 2021 had de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet daarover gegeven. De eerste twee vragen leken mij wat open deuren intrappen want polsten gewoon naar de manier waarop een decreet tot stand komt. De derde vraag was een vraag naar de wijze van promotie voor het nieuwe systeem bij potentiële cursisten.

Minister Weyts legde enkele kernelementen uit het voorontwerp van decreet uit, incl. de regeling voor vergoedingen, die ook al in de inleiding van vragensteller Tavernier aan bod gekomen waren. Algemeen organisatorisch zou het verhaal zoveel mogelijk verlopen naar analogie met de werkwijze in het secundair onderwijs. Uiteraard gingen nu de voor de hand liggende adviesvragen en onderhandelingen hun normale weg gaan, waarna de even normale weg van indiening in het Vlaams Parlement zou volgen. Timing voor dat laatste: begin 2022. Wat communicatie en implementatie betrof, was het antwoord van de minister eigenlijk niet minder voor de hand liggend. Tja…

Naast nog een promotiepraatje van vragensteller Tavernier vroeg ze bijkomend naar het hoe en wat van de proefprojecten in enkele CVO’s. Interveniënt Loes Vandromme bevestigde een en ander en had dezelfde vraag over de proefprojecten.

Minister Weyts verbond dit dossier met zijn zgn. Edusprong. Hij gaf voorts de concrete cijfers over de proefprojecten in het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs in 2019-2020, 2021-2022 en 2022-2023. De proefprojecten en de proeftuinen hadden de meerwaarde aangetoond van erkende beroepskwalificaties die de basis vormden voor duale opleidingen in het volwassenenonderwijs.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio