1 april 2021 – Mentale druk bij onderwijspersoneel en CLB-medewerkers

De derde vraag van de vergadering bracht vooral weer recent betreden paden, zoals daar zijn: psychosociaal welbevinden van het onderwijspersoneel, schoolleiders, hr-beleid, lerarentekort, beleidsondersteuning in het basisonderwijs, … In de commissievergadering van 11 maart 2021 bijvoorbeeld én tijdens de plenaire vergadering van de dag voordien had men het nog over dat soort aspecten van de coronacrisis gehad. Ik denk dat ik me ga voornemen om voortaan coronagerelateerde vragen nog slechts beknopt te becommentariëren en gewoon het parlementaire verslag voor zich ga laten spreken in de stellige hoop dat zulke vragen najaar 2021 verleden tijd zullen zijn. De mentale druk op het onderwijspersoneel was sowieso al hoog in precoronatijden en het hoefde geen betoog dat dat met corona er niet makkelijker op geworden was. Welke plannen had minister Weyts in dat verband op korte termijn, met welke budgetten en wat zou voorwerp zijn van de cao-besprekingen?

Minister Weyts somde een reeks (recente) initiatieven en plannen op ten behoeve van schoolleiders en vertrouwenspersonen. Het onderzoeksproject dat in april zou starten onder leiding van de professoren Melissa Tuytens en Geert Devos zou een zo praktijkgericht mogelijke inspiratiegids opleveren, met kaders, instrumenten en interventies die schoolleiders konden gebruiken om hun welzijnsbeleid te ontwikkelen, op maat van hun school en binnen een ruimer strategisch personeelsbeleid. Een en ander, incl. de kwestie van deconnectiviteit en digitale bereikbaarheid van het onderwijspersoneel, zou ook aan bod komen in de cao-besprekingen.

Vragensteller Vandromme en interveniënt Koen Daniëls waren het erover eens dat corona de preventieve werking van een gezellige leraarskamer en koffiemachine parten speelde. Leraren betrekken op een informele manier was erg belangrijk. Inderdaad. In haar slotwoord maakte vragensteller Vandromme van de gelegenheid gebruik om nog even te herinneren aan de beloofde beleidsondersteuning voor directeurs in het basisonderwijs.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio