Ruimte voor onderwijskwaliteit

Ruimte en vertrouwen

sla link op in klembord

Kopieer

Scholen en schoolbesturen zijn niet louter uitvoerders, maar zijn actoren die zelf betekenis geven aan de schooleigen invulling en realisatie van onderwijskwaliteit. Dat betekent dat scholen ruimte nodig hebben om die eigen invulling aan onderwijskwaliteit te kunnen geven, en aan de manier waarop ze die onderwijskwaliteit willen realiseren. Er is ook ruimte nodig voor kwetsbaarheid: soms lopen processen van de eerste keer goed, soms is er wat meer tijd nodig.

Om die vrijheid zinvol in te vullen, hebben leraren, lerarenteams, scholen en besturen nood aan een sfeer van vertrouwen. Vertrouwen dat de beslissingen die zij nemen, goede en weloverwogen beslissingen zijn. Een zekere controle kan uiteraard zinvol zijn, maar mag nooit de overhand nemen of omslaan in een cultuur van wantrouwen.

Engagement

sla link op in klembord

Kopieer

De ruimte die scholen en besturen krijgen om een eigen invulling te geven aan onderwijskwaliteit en het vertrouwen om zelf die invulling te realiseren, is geen vrijblijvende ruimte. Het is een oproep aan eenieder in ons netwerk om blijvend engagement op te nemen.

Om blijvend de vraag te stellen: wat betekent voor ons, gegeven ons pedagogisch project, gegeven onze context en input, onderwijskwaliteit? En wat is voor ons de meest geschikte manier om die onderwijskwaliteit te realiseren? Vanuit welke passie werken we – en benutten we die passie ten volle? Durven we telkens opnieuw onze hoop uit te spreken in en te vertrouwen op het leervermogen van onze leerlingen en van daaruit de lat telkens op een uitdagende hoogte te leggen? Op welke manier blijven we inzetten op het meesterschap dat nodig is om onze leerlingen maximale kansen te bieden?

Verantwoordelijkheid

sla link op in klembord

Kopieer

Als Katholiek Onderwijs Vlaanderen willen we samen blijvend dat engagement opnemen en éénieder van onze leden en partners oproepen om dat ook te doen. Zo nemen we samen onze verantwoordelijkheid om de onderwijskwaliteit in ons netwerk en in heel Vlaanderen en Brussel blijvend te versterken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio