In dit thema gaan we in op de omkadering in het basisonderwijs en het secundair onderwijs: de aanwending van lestijden, uren-leraar, uren en lesuren, de verschillende puntenenveloppes in het basisonderwijs en de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs.
Het is ook mogelijk om personeelsleden aan te stellen die onder de bepalingen van het Decreet Rechtspositie vallen, maar die je met middelen uit het werkingsbudget financiert in plaats van met omkaderingsmiddelen. Meer informatie daarover lees je onder "Personeelsleden ten laste van het werkingsbudget".

Basisonderwijs

Teldatum, lestijden, puntenenveloppen

Secundair onderwijs

Teldatum, uren-leraar, globale puntenenveloppe, ICT-punten

Personeelsleden ten laste van het werkingsbudget

Aanstelling, statutaire aspecten, bezoldiging, overeenkomst

×
Kijkt als...
Niveau
Regio