Omkaderingsmiddelen

Alle scholen, centra voor volwassenenonderwijs (cvo’s) en internaten krijgen van de Vlaamse overheid werkings- en omkaderingsmiddelen. Met de werkingsmiddelen worden de werking, de uitrusting en het groot onderhoud van de instellingen betaald. Met de omkaderingsmiddelen kan gesubsidieerd personeel aangesteld worden. 

De omkaderingsmiddelen bestaan uit een waaier aan middelen: lesuren, uren, uren-leraar, lestijden, punten ... Hoeveel je school, cvo of internaat ervan krijgt, hangt af van verschillende parameters zoals het aantal regelmatige leerlingen, cursisten of internen. Sommige omkaderingsmiddelen kun je ook overdragen naar een andere instelling of naar het volgend schooljaar. 

Als je meer gesubsidieerde personeelsleden wil aanstellen dan de toegekende omkaderingsmiddelen toestaan, dan kun je dit doen met de toegekende werkingsmiddelen. Het salaris van dit zogenoemde ‘personeel ten laste van het werkingsbudget’ (PWB) moet je dan wel terugbetalen aan de overheid.  

Behalve gesubsidieerd personeel kun je natuurlijk ook steeds contractuele personeelsleden aanwerven (arbeiders of bedienden). In dit geval sta je zelf in voor de betaling van hun loon.  

Hieronder hebben we alle informatie over de omkaderingsmiddelen samengebracht. Voor enkele wijzigingen in de regelgeving die ingaan op 1 september 2021 verwijzen we (voorlopig) naar een andere webpagina:

Downloads

221KB
Bestandsnaam 2017_01_27_PER_MED_De_omkadering_in_het_gewoon_basisonderwijs.pdf
Referentie
De omkadering in het gewoon basisonderwijs 221KB
Rekenblad ‘Omkadering in het gewoon basisonderwijs’ 296KB
Rekenblad ‘Omkadering in het buitengewoon basisonderwijs’ 72KB

261KB
Bestandsnaam M_PER_2020_010_Puntenenveloppes.pdf
Referentie

487KB
Bestandsnaam M-VVKSO-2009-032.pdf
Referentie
De globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs 487KB
De globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs in vogelvlucht 163KB
Historiek van voltijdse betrekkingen PV in de scholen: voorbeeld 22KB
De tellingsdata voor het gewoon secundair onderwijs 167KB

408KB
Bestandsnaam M_PER_2019_017_Overdracht_ULK_gewoon so.pdf
Referentie
De overdracht van uren-leraar in het gewoon secundair onderwijs 408KB
De overdracht/herverdeling van uren-leraar in het gewoon secundair onderwijs in vogelvlucht 149KB
(Model) Overeenkomst voor het uitlenen van uren-leraar 26KB
(Model) Verklaring op eer: geen nieuwe of bijkomende TBSOB bij het onderwijzend personeel 22KB
(Model) Verklaring op eer: geen vaste benoeming in overgedragen uren-leraar 36KB

400KB
Bestandsnaam 2016_09_07_PER_MED_OverdrachtUrenLesurenBuso.pdf
Referentie

280KB
Bestandsnaam M-VVKSO-2009-049.pdf
Referentie
De betrekkingen in het ambt van directeur in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en het mandaat van algemeen directeur of coördinerend directeur 280KB
(Model) Overeenkomst tot mandatering als algemeen directeur 17KB
(Model) Overeenkomst tot mandatering als coördinerend directeur 17KB
(Model) Overeenkomst verlof voor het uitoefenen van het mandaat van algemeen directeur 17KB
(Model) Overeenkomst verlof voor mandaat van coördinerend directeur 24KB

173KB
Bestandsnaam M_PER_2019_001_Het_ondersteunend_personeel_reglementering_in_vogelvlucht.pdf
Referentie

260KB
Bestandsnaam M_PER_2021_004_OOM27.pdf
Referentie

226KB
Bestandsnaam M_PER_2019_013_TADD VB en RW in omkaderingsmiddelen bao.pdf
Referentie

267KB
Bestandsnaam M_PER_2019_014_TADD VB en RW in omkaderingsmiddelen bubao.pdf
Referentie

249KB
Bestandsnaam M_PER_2019_012_TADD VB en RW in omkaderingsmiddelen so.pdf
Referentie

276KB
Bestandsnaam M_PER_2019_015_TADD VB en RW in omkaderingsmiddelen buso.pdf
Referentie

123KB
Bestandsnaam M_PER_2021_003_Aanwending_GOK-uren.pdf
Referentie

269KB
Bestandsnaam M_PER_2020_004_Voordrachtgevers_so.pdf
Referentie
Voordrachtgevers, overdracht van uren-leraar en duaal lesgeven in het gewoon secundair onderwijs 269KB
(Model) Overeenkomst tussen de inrichtende macht en een zelfstandig voordrachtgever 61KB
(Model) Overeenkomst tussen het bestuur en een uitlenende rechtspersoon die een personeelslid ter beschikking stelt 66KB

229KB
Bestandsnaam M_PER_2020_005_Voordrachtgevers_in_deeltijds_beroepssecundair_onderwijs.pdf
Referentie
Voordrachtgevers en overdracht van uren-leraar in de centra van het deeltijds beroepssecundair onderwijs (CDO) 229KB
(Model) Overeenkomst tussen het centrumbestuur en een zelfstandig voordrachtgever 62KB
(Model) Overeenkomst tussen het centrumbestuur en een uitlenende rechtspersoon die een personeelslid ter beschikking stelt 64KB
(Model) Overeenkomst tussen een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs en een centrum voor deeltijdse vorming 75KB

314KB
Bestandsnaam M-VVKSO-2014-068.pdf
Referentie
De personeelsleden ten laste van het werkingsbudget 314KB
(Model) Overeenkomst PWB-personeelslid tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in een wervingsambt van het secundair onderwijs 23KB
(Model) Overeenkomst PWB-personeelslid tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in een wervingsambt van het basisonderwijs 23KB
(Model) Overeenkomst PWB-personeelslid tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in een wervingsambt van het volwassenenonderwijs 22KB
(Model) Overeenkomst PWB-personeelslid tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een wervingsambt van het secundair onderwijs 23KB
(Model) Overeenkomst PWB-personeelslid tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een wervingsambt van het basisonderwijs 23KB
(Model) Overeenkomst PWB-personeelslid tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een wervingsambt van het volwassenenonderwijs 22KB
(Model) Overeenkomst PWB-personeelslid tijdelijke aanstelling in een bevorderingsambt van het basisonderwijs 22KB
(Model) Overeenkomst PWB-personeelslid tijdelijke aanstelling in een selectie– of bevorderingsambt van het secundair onderwijs 22KB
(Model) Overeenkomst PWB-personeelslid tijdelijke aanstelling in een selectie– of bevorderingsambt van het volwassenenonderwijs 22KB
×
Kijkt als...
Niveau
Regio