Thijs Craane

Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt katholieke scholen, centra, internaten, hogescholen en een universiteit. We zijn een grote netwerkorganisatie: meer dan 1 op de 7 Vlamingen leert of werkt immers in het katholiek onderwijs. In deze rubriek brengen we dat netwerk in beeld. We interviewen elke maand een lid van onze organisatie om te weten te komen wat haar/hem drijft en wat Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor haar/hem betekent.

Deze maand laten we Thijs Craane aan het woord. Thijs is pedagogisch directeur van het Heilig Hartinstituut Kessel-Lo in Leuven, kersvers winnaar van De Strafste School.

Wat drijft je in je opdracht als directeur?

sla link op in klembord

Kopieer

Directeur zijn van een school is een mooie, diverse en uitdagende maatschappelijke opdracht. Jongeren van 12 tot 18 jaar begeleiden in hun weg naar volwassenheid is een hele verantwoordelijkheid, je bent letterlijk bezig met de toekomst van de maatschappij. Sinds mijn opleiding onderwijs en opleidingswetenschappen is m’n fascinatie voor leerstijlen en motivatietheorieën alleen maar gegroeid. Als directeur zet je bepaalde lijnen uit, zeker op pedagogisch vlak. De inzichten die ik in mijn opleiding heb gekregen komen vandaag goed van pas om onder andere de ongekwalificeerde uitstroom te verminderen, iets wat in onze BSO-TSO-school jammer genoeg nog frequent voorkomt.

Verder stijgt mijn energiepeil als ik als directeur samen met mijn team zaken kan realiseren. Zo zijn we aan het begin van het schooljaar gestart, samen met alle directies van de Leuvense Katholieke secundaire scholen, met de voorbereiding van de modernisering secundair onderwijs. Op 1 september starten we met een gemeenschappelijk 1e jaar A en B over alle scholen heen. Dat project ten goede van onze leerlingen realiseren met het eigen schoolteam, en samen hindernissen overwinnen en valkuilen vermijden, geeft mij veel voldoening.

Wat betekent Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor jou?

sla link op in klembord

Kopieer

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is voor mij in eerste instantie de netwerkorganisatie van het katholiek onderwijs in Vlaanderen en Brussel.  Als grootste netwerkorganisatie zijn zij de partner met een helikopterperspectief om ons te ondersteunen in visieontwikkeling op het vlak van samenwerking tussen scholen, vertaling van eindtermen in leerplannen, pedagogie en – niet onbelangrijk – levensbeschouwing. Allemaal issues die niet gemakkelijk zijn in een maatschappij die steeds diverser wordt en waar we als school ondersteuning bij kunnen gebruiken.

Hoe kunnen we samen bouwen aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen?

sla link op in klembord

Kopieer

Door over het muurtje te kijken en te kijken waar je als school kan samenwerken met andere onderwijspartners. Op die manier kan je de krachten bundelen en de missie en visie van het katholiek onderwijs realiseren.

Daarom wil ik mij engageren om samen te werken met de basisschool, de buren op de campus Kessel-Lo. Voorleesprojecten tussen secundair en kleuteronderwijs of gemeenschappelijke extra-murosactiviteiten tussen de derde graad van het lager onderwijs en de eerste graad van onze secundaire school zijn voor mij praktijkvoorbeelden om deze missie van het katholiek onderwijs te realiseren. Een tienerschool heeft op dit ogenblik weliswaar geen juridische grond, win-winsituaties creëren kan echter moeilijk weerstand oproepen.

Waarom is jouw school een katholieke dialoogschool?

sla link op in klembord

Kopieer

Het Heilig Hartinstituut Kessel-Lo is een mooi voorbeeld van een katholieke dialoogschool. De leerlingenpopulatie is in vergelijking met onze vestiging in Heverlee erg divers, wat zich concreet vertaalt in veel verschillende nationaliteiten en levensbeschouwingen. Ook onze OKAN-afdeling zorgt voor extra diversiteit op de speelplaats en in de klassen. Het is een stevige uitdaging voor het team om deze grote diversiteit in opvattingen, waarden, normen en levensbeschouwingen in goede banen te leiden.

We zetten veel in op voldoende ‘aanwezigheid’ van leraren, leerlingbegeleiders en secretariaatsmedewerkers tijdens pauzemomenten en blijven inzetten op integratie. Zo hebben we een specifieke leerlingbegeleider voor de OKAN-afdeling en zetten we in op projecten waarin deze leerlingen les volgen en in contact komen met onze leerlingen in het regulier onderwijs. Zo willen we de integratie bevorderen.

Met de werkgroep pastoraal maken we met Kerstmis en Pasen een viering voor al onze leerlingen in de Blauwput Kerk, die pal naast onze school ligt. We vertrekken in deze vieringen vanuit onze christelijke feestdagen, maar leggen steeds voldoende linken met de vele andere levensbeschouwingen die onze school rijk is.

Hoe maakt je bestuur werk van bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting?

sla link op in klembord

Kopieer

De schoolorganisatie van het Heilig Hartinstituut is al een mooi voorbeeld van bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting. Doordat we verschillende onderdelen van de secundaire processen hebben samengebracht (logistiek, ICT, financiën en personeel) heb je als directeur meer de handen vrij om je te kunnen focussen op het pedagogische luik.

Bovenstaande zaken worden immers opgenomen door mijn collega-directeurs. Elke week komen we met het directieteam onder leiding van de algemeen directeur samen en bekijken we de pedagogische en strategische thema’s voor onze onderwijsinstellingen.

Ons schoolbestuur stimuleert dit niet alleen voor het secundair onderwijs, maar wenst dit ook organisch te ontwikkelen in de samenwerking met het eigen basisonderwijs. Op die wijze krijgen de directeurs van het basisonderwijs ook meer ademruimte. Op de onderwijscampus in Kessel-Lo zou ik graag nog een stap verderzetten en ons ook pedagogisch niveauoverschrijdend profileren als één onderwijscampus.

Wat maakt je trots op jouw school?

sla link op in klembord

Kopieer

Het Heilig Hartinstituut Kessel-Lo is het kleine broertje van het grote Heilig Hartinstituut Heverlee. Het is een kleine stadsschool van ongeveer 340 leerlingen met een 1e graad A/B en verschillende studierichtingen BSO/TSO in het domein Maatschappij en Welzijn (haarzorg en schoonheidsverzorging) en Economie en Organisatie (office & retail). Daarnaast beschikken we ook over een OKAN-afdeling van ongeveer 50 leerlingen. Samen met de kleuter- en lagere school bevolken we met een duizendtal leerlingen de onderwijscampus Kessel-Lo.

Deze diversiteit in de leerlingenpopulatie is uiteraard voelbaar en een uitdaging voor het ganse team. Toch slagen we er elke dag in om deze verschillende identiteiten te laten samenleven en samenwerken. Dat verloopt niet altijd zonder slag of stoot. Er wordt veel flexibiliteit, creativiteit en inzet gevraagd van het team. Trots ben ik dan als we horen dat we een “warme, gezellige en zorgzame school“ zijn, zowel voor leerlingen als personeel.

Ons congres op 22 januari 2019 was getiteld ‘Genereus ambitieus’. Wat betekent dit voor jou en jouw scholen?

sla link op in klembord

Kopieer

Kwaliteitsvol onderwijs vraagt ambitie en generositeit. Het Heilig Hartinstituut Kessel-Lo heeft de ambitie om te blijven inzetten op de Nederlandse taal, iets wat voor onze OKAN- en BSO- leerlingen van cruciaal belang is. We hebben de ambitie om steeds de ouders of kernfiguren van onze leerlingen te betrekken in het begeleiden van hun leer- en ontwikkelingsproces. In een multiculturele school is dat geen gemakkelijke opdracht, maar dankzij voldoende steun van CLB, tolken en andere netwerkorganisaties blijven we hier op inzetten.

Ambitie hebben we om onze leerlingen te blijven uitdagen, zelfs als er signalen opduiken van schoolmoeheid. Het duaal leren is een onderwijsvernieuwing waar we dan ook op inzetten en op die manier leerlingen kansen aanrijken om de school niet vaarwel te zeggen en te blijven inzetten op het ‘leren’.

Genereus zijn we als Heilig Hartinstituut voor al wie het moeilijk heeft. Een onbetaalde schoolfactuur mag geen reden zijn om niet deel te nemen aan de Parijs- of Londenreis. Dit stijgend probleem van onbetaalde facturen pakken we aan en zetten in op een schooloverstijgende werkgroep waarin we zoeken naar oplossingen en strategieën om (financiële) barrières weg te werken.

Verwante artikels

×
Kijkt als...
Niveau
Regio