Marijke De Brabandt

Scholen, centra, academies en internaten geven dagelijks het beste van zichzelf om hun lerenden breed te vormen en hun de beste onderwijskwaliteit te bieden. De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt daarbij.

We interviewen elke maand een leraar binnen onze organisatie over zijn of haar ervaringen met de pedagogische begeleiding. Deze maand laten we Marijke De Brabandt, kleuterjuf en beleids- en zorgpartner in KOHa Sint-Pieter Hamme, aan het woord.

Waarom deed jij een beroep op de pedagogische begeleiding?

sla link op in klembord

Kopieer

Kwaliteitsvol onderwijs realiseren is een proces dat nooit af is. Elk jaar opnieuw kunnen wij met ons team rekenen op zowel aanbod- als vraaggerichte ondersteuningsinitiatieven vanuit de pedagogische begeleiding, zoals het professionaliseren van het kernteam (samen denken over hoe rapporteren in de lagere school, past deze manier van rapporteren binnen de schoolvisie, hoe werkgroepen optimaal organiseren …), het mee zoeken naar kansen om ons pedagogisch project verder uit te bouwen en om te zetten in korte- en langetermijndoelen (hulp bij het opstellen van het prioriteitenplan), het pedagogisch-didactisch handelen van de leraar ondersteunen (vraag naar aanpak bij gedragsproblemen) … Het gaat dus om een brede waaier aan ondersteuning op onze school.

Het traject ‘procesgericht volgen van het jonge kind’, waarbij we de groei van kleuters in kaart brengen volgens het leerplan Zin in leren! Zin in leven!, is dan weer een teamgerichte ondersteuning die we doorlopen met het kleuterteam. Elke fase van dat traject (observeren, signaleren, analyseren, handelen en evalueren) wordt met de collega’s fase per fase bekeken tijdens geplande overlegmomenten.

Welke concrete dingen heb je geleerd?

sla link op in klembord

Kopieer

Binnen het kernteam krijg ik zicht op “hoe kijken naar kwaliteitsontwikkeling” en “hoe uitstippelen van beleid voor onze school vandaag en morgen”. De input die we daarbij van onze pedagogisch begeleider krijgen, geeft stof tot nadenken en zet aan tot communicatie met directie, leraren, leerlingen, ouders … Onze schoolbegeleider gaat samen met ons dieper in op het Referentiekader voor onderwijskwaliteit (ROK) door te kijken waar we welke prioriteiten kunnen situeren. Ook ondersteunt hij ons bij het uitzetten van het prioriteitenplan. Zo geeft hij mij een duwtje in de rug om het ROK verder te ontdekken.

Binnen het traject ‘procesgericht volgen’ ligt de focus op leren en implementeren tot op de klasvloer. Kleuterleidsters leren om het proces binnen de ontwikkeling van kleuters te ontdekken. Het is fijn om te zien hoe zij hun manier van kijken en denken daardoor ter discussie stellen en bijsturen. Dat heeft ook een impact op hoe we onze oudermomenten organiseren. Terwijl we vroeger veelal vertelden over hoe het op school ging, schrijven we nu eerder samen een verhaal dat start met een kleine bevraging over hoe ouders hun kind zien.

Hoe deel je je ervaringen met de collega's?

sla link op in klembord

Kopieer

We proberen samen hardop te denken over wat we doen tijdens de personeelsvergadering, het kernteamoverleg of gewoon tijdens informele momenten.

Wat is het effect van de begeleiding op jou en je collega’s?

sla link op in klembord

Kopieer

De expertise van de pedagogisch begeleider geeft het kernteam inzichten en reikt ons modellen aan waar we als kernteam verder mee aan de slag kunnen. Die expertise is een meerwaarde, omdat de inbreng van de pedagogische begeleiding zorgt voor een verbinding tussen theorie en praktijk.

Het samen werken, samen denken en samen leren staan centraal.

Ondertussen hebben we geleerd dat er geen kant-en-klaar stappenplan bestaat, maar dat we door samen doelgericht te werken al een heel eind verder raken.

Ik merk bij het traject ‘procesgericht volgen’ een grote bereidwilligheid binnen het kleuterteam. Deze vorm van collectief leren zorgt ervoor dat kleuterjuffen dezelfde inhoud op hetzelfde moment krijgen, zodat ze samen er werk van kunnen maken. Elke fase wordt stap voor stap duidelijk uitgelegd en je krijgt ook de nodige instrumenten om de volgende dag in je eigen klas uit te proberen. In de fase ‘observeren’ ga je bijvoorbeeld breed en doelgericht observeren. Via het blad waar je doelgericht kleuters inschaalt, krijg je ook een klasoverzicht. Daarmee kun je dan weer verder aan de slag.

Hoe ga je de resultaten opvolgen?

sla link op in klembord

Kopieer

We maken binnen het kernteam gebruik van documenten die we aangereikt krijgen van onze begeleider. Vanuit de PDCA-cirkel kijken we bijvoorbeeld naar kwaliteit en effectiviteit: wat doen we goed en gaan we behouden, waar kunnen we bijsturen, wat gaan we niet meer doen. Dat deden we vroeger veel minder. Door het aanbrengen van dit model staan we stil bij het hele klas- en schoolgebeuren. We gebruikten deze kwaliteitscyclus oorspronkelijk binnen het taalbeleid. Ondertussen wordt hij ook binnen zorg en gezondheid gehanteerd. De collega’s krijgen die documenten tijdens personeelsvergaderingen te zien, zodat zij ook zicht krijgen op het hele proces.

Omdat we als school een beroep kunnen doen op de pedagogische begeleiding voor een zeer uitgebreid gamma ondersteuningsvragen, krijgt het samen leren, samen denken, samen werken betekenis in het verhaal van samen school maken. Je raakt samen immers veel verder!

If you want to go fast, go alone.
If you want to go far, go together.

(Afrikaans gezegde)

Verwante artikels

×
Kijkt als...
Niveau
Regio