Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Planningsdocumenten: Leerplangericht jaarplan LO (inspiratiebron)

De leraar stemt zijn didactisch handelen af op de leerplandoelen en leerinhouden waaraan hij intentioneel wil werken en maakt de koppeling met evaluatie. Door het aantal bewegings- en persoonsdoelen in een lesperiode te beperken en voor een effectieve didactische aanpak en een haalbare evaluatie te kiezen, verhoogt hij de kans om de vooropgestelde doelen te bereiken.

Inactiviteit tijdens de les LO

Meer dan 1 week: medisch attest kan/moet gevraagd worden (cfr afspraak  vakgroep) Tot 1 week: nota van ouders kan volstaan; “overconsumptie doktersbezoek” niet stimuleren! Opgelet: evalueren is vanzelfsprekend ruimer dan en score toekennen

Evaluatie: Lichamelijke opvoeding - evalueren met rubrics.

Vooruitgang van leerlingen zichtbaar maken: van feedback geven tot registreren en rapporteren.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio