Planningsdocumenten: Leerplangericht jaarplan LO (inspiratiebron)

De leraar stemt zijn didactisch handelen af op de leerplandoelen en leerinhouden waaraan hij intentioneel wil werken en maakt de koppeling met evaluatie. Door het aantal bewegings- en persoonsdoelen in een lesperiode te beperken en voor een effectieve didactische aanpak en een haalbare evaluatie te kiezen, verhoogt hij de kans om de vooropgestelde doelen te bereiken.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio