De kracht van leren leren

Leren gebeurt nooit op een geïsoleerde wijze: je leert maar leren door iets te leren. Het is van belang dat het binnen een vak wordt geïntegreerd met aandacht voor het individuele leer- en groeiproces van de leerling. Behalve het vakspecifieke aspect is het van belang om over vakken heen gelijkgericht te werken. Denken we bijvoorbeeld aan meer generieke vaardigheden zoals oriënteren of plannen. Ten slotte is het van belang om leerlingen leer- en keuzestrategieën aan te leren die hen soms uit hun comfortzone halen.

Een individueel leerproces krijgt pas betekenis als er ruimte is voor een betrokkenheid op wat er in de wereld gebeurt. Het leerproces van leerlingen kan worden gestimuleerd aan de hand van welbepaalde wetenschappelijke inzichten en theorieën. Leraren en scholen maken daarin zelf keuzes naargelang de specifieke context.

Betekenisvol leren veronderstelt dat leerlingen zich niet alleen betrokken voelen bij de leerinhouden, maar ook bij hun eigen leerproces. Het is zinvol om leerlingen doorheen hun studieloopbaan aan te moedigen om op een kritische en systematische wijze informatie op te zoeken en te verwerken. Leerlingen doen dit steeds in een gepaste school- en vaktaal. Bovendien is het van belang dat leerlingen aan de hand van enkele mogelijke leer- en regulatiestrategieën hun eigen leerproces in handen leren nemen. Inzetten op leerstrategieën is een middel om het leren van leerlingen te versterken.
Op basis van vragen uit het onderwijsveld ontwikkelden we daarom leerfiches. Ze bieden zowel leerlingen als leraren kansen om te werken aan de doelen van het gemeenschappelijk funderend leerplan.

Zetten jullie al in op leerstrategieën maar verliezen jullie het overzicht wie welke strategie gebruikt? Wil je leerlijnen opstellen rond leerstrategieën?
Wat kunnen vakgroepen leren van elkaars lespraktijk?
Wil je weten hoe dit een plaats kan krijgen binnen het beleid van leren leren op jouw school?
Dan verwijzen we graag door naar onze professionaliseringen over leren leren.
Aarzel niet om jouw verbindingspersoon of één van de contactpersonen onderaan deze pagina hierover te contacteren.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio