Wat?

Wat is een leerlingendossier?

Veel scholen willen weten hoe ze gegevens van leerlingen zorgvuldig en doelmatig kunnen bijhouden. Ze zoeken dan naar antwoorden op vragen als:

 • Wat is een geschikte structuur?
 • Hoe vermijden we planlast?
 • Welke informatie nemen we wel en niet op?
 • Wie heeft schrijf- en/of leesrechten?
 • Welke informatie moeten we langere tijd bewaren?

Het begrip leerlingendossier

sla link op in klembord

Kopieer

Een leerlingendossier is een schoolbreed systeem (al dan niet digitaal) waarin systematisch registraties gebeuren om leerlingen kwaliteitsvol op te volgen en te begeleiden. In zo’n systeem slaat de school gegevens over een leerling op die het handelen en communiceren vereenvoudigen en ondersteunen. Denk daarbij aan communicatie met de leerling, tussen teamleden, met ouders en derden.

Sommige scholen gebruiken hiervoor het begrip leerlingenvolgsysteem (LVS). Om een duidelijk onderscheid te maken met de LVS-testen kiezen wij voor het begrip leerlingendossier. Met LVS bedoelen we dan gestandaardiseerde of genormeerde instrumenten die de ontwikkeling van leerlingen op één of meerdere vlakken in kaart brengen. We denken hierbij onder andere aan welbevinden, spelling, ondernemingszin, technische leesvaardigheid. Deze systemen helpen de school om prestaties en leerwinst van leerlingen te monitoren ten aanzien van een grotere leeftijdsgroep of ten aanzien van externe verwachtingen.

Doel van een leerlingendossier

sla link op in klembord

Kopieer

Het leerlingendossier draagt binnen de eigen schoolvisie bij aan de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding. Het gaat niet om het bijhouden van informatie op zich. Het is de bedoeling dat de onderwijsleeromgeving sterker afgestemd raakt op de noden van de leerling. De onderwijsprofessional weet zich erdoor gesteund in zijn opdracht om handelingsgericht en handelingsplanmatig te werken.

Contact

Katrien Bressers
pedagogisch begeleider
   02 507 07 25
   +32486897733
   Floor Tempelaere
   pedagogisch begeleider
     02 507 06 94
     0485 50 27 72
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio