In een kwaliteitsvol internaat staan we bewust stil bij wat we willen nastreven met onze begeleiding. We trachten met het internaatsteam een warme, verbindende en ontwikkelingsgerichte leer- en leefomgeving uit te bouwen waarbij kinderen en jongeren een eigen inbreng hebben en waar ook ouders zich welkom weten.

Zo ondersteunen we gezinnen en bieden we extra kansen aan kinderen en jongeren om hun schoolloopbaan optimaal te voltooien.

Via diverse documenten willen internaatsbesturen, beheerders en opvoeders helpen bij de uitbouw van een kwalitatieve werking in het internaat.

Downloads

Een kwaliteitsvolle internaatswerking draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren via vier pedagogische basisdoelen. Het pedagogisch kader wil ondersteuning bieden aan internaatsteams bij het uitwerken van een eigen pedagogisch project en aanzetten tot een kritische reflectie over het eigen handelen.

4MB

We reiken handvatten aan voor een aantal veel voorkomende pedagogische thema’s in internaatswerking die we ook vanuit een juridische invalshoek benaderen. De thema’s zijn alfabetisch geordend en vertrekken telkens vanuit concrete vragen.

7MB

Het Referentiekader voor internaatskwaliteit (RiK) kwam in 2018 tot stand op initiatief van de minister en in overleg met het werkveld en betrokken actoren. Het beschrijft de maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van internaten. De kern van het referentiekader bestaat uit 23 kwaliteitsverwachtingen.

509KB
Inleiding bij het RiK361KB
Overzichtsblad506KB
Visuele voorstelling van het RiK1007KB
Kinderrechten587KB

Het model kwaliteitsplanning is een dynamisch werkinstrument voor de beheerder. Het is opgevat als een jaaroverzicht met een maandelijkse rubriek waar je zowel de primaire als de secundaire processen in het internaat kunt inroosteren. Je kunt het aanpassen aan de context, de noden en behoeften van je eigen internaat.

927KB

In de groeimap kwaliteitsontwikkeling vind je diverse documenten die je helpen een kwaliteitsbeleid uit te bouwen in het internaat. In dit onderdeel staat kwaliteitsbeleid centraal

88KB
In kaart brengen van de context en input van het eigen internaat31KB
Kwaliteitsbeleid uitbouwen34KB
Kwaliteitsontwikkeling Karel Binon488KB

In de groeimap kwaliteitsontwikkeling vind je diverse documenten die je helpen een kwaliteitsbeleid uit te bouwen in het internaat. In dit onderdeel staan kwaliteitssystemen centraal.

571KB

In de groeimap kwaliteitsontwikkeling vind je diverse documenten die je helpen een kwaliteitsbeleid uit te bouwen in het internaat. In dit onderdeel staat kwaliteitsplanning centraal.

929KB

In de groeimap kwaliteitsontwikkeling vind je diverse documenten die je helpen een kwaliteitsbeleid uit te bouwen in het internaat.In dit onderdeel staat kwaliteitsontwikkeling centraal.

108KB
Kwaliteitsverbetering voor regionale beheerdersvergaderingen125KB
Hoe lees ik ZIN?417KB
Hoe lees ik ZIN - leidraad voor internen173KB
Hoe lees ik ZIN - leidraad voor ouders156KB
Regiovergadering Rik met ZIN491KB
Regiovergadering RiK met ZIN5MB
Welke actiepunten van ZIN kiezen?402KB
RiK met kleuren ordeningskader56KB
RiK primaire proces19KB
RiK secundair proces19KB

De jaarkalender biedt een overzicht van alle vormingsprojecten georganiseerd door Team Internaten en van alle vergaderdata en locaties van de beheerdersvergaderingen, de beheerderscommissie en de adviesraad internaten.

125KB

De tabel bevat een jaaroverzicht van alle nascholingsprojecten die Team Internaten inricht, specifiek voor internaatsopvoeders en beheerders.

85KB

Wil je je graag op je eigen tempo samen met je team voorbereiden op de pedagogische inspectie (RIK)? Hier vind je handig materiaal om dat op een eenvoudige manier te doen.

199KB
RIK203KB
Rapport verkennend bezoeken onderwijsinternaten4MB
DEEL I: NHOUD verkennen context resultaten (KV1 tem KV4)24MB
DEEL II: De INHOUD van het RiK samen verkennen (KV5 tem KV14)27MB
DEEL III: INHOUD verkennen_secundaire processen (KV 15 tem 23)28MB
STRUCTUUR EN OPBOUW van het RIK ontdekken22MB
RIK dashboard466KB
Hoe maken we een inschaling19MB
Kijkwijzer408KB
RIK ingevuld dashboard181KB
Sjabloon prioriteitenplanning63KB
Sjabloon prioriteitenplanning voorbeeld74KB

Contact

Anja Dingenen
coördinator
   02 507 07 77
   0496 39 51 63
   Barbara Vrijdags
   pedagogisch begeleider
     02 507 07 19
     0474 66 50 21
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio