Verbeter je strategie met een SWOT-analyse

Een SWOT-analyse is een relatief eenvoudig model om je school of project te evalueren en strategische mogelijkheden te zien. 

Inhoud en visie

sla link op in klembord

Kopieer

De SWOT-analyse (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) is een bedrijfskundig model dat intern de sterktes en zwaktes en in de omgeving de kansen en bedreigingen analyseert. Op basis daarvan wordt vervolgens de strategie bepaald. Het uiteindelijke doel van de methodiek is een gestructureerd beeld te krijgen van de school/het team in relatie tot de omgeving om zo strategische beslissingen te onderbouwen.

Gebruik

sla link op in klembord

Kopieer

Eén of meerdere gespreksleider(s) begeleiden best de werkvorm. Het is belangrijk om als gespreksleider vanaf het begin zo goed mogelijk in te spelen op mogelijke kritische vragen en opmerkingen rond het doel van de oefening. Ook de inhoudelijke aansturing vereist voortdurende aandacht, als je wil komen tot diepgaande, betrouwbare en relevante resultaten. De gespreksleider bewaakt dat:

  • het doel en de focus van de oefening duidelijk is (van welk project / onderdeel wil je een SWOT-analyse maken)
  • teamleden het verschil tussen interne en externe factoren correct toepassen. Interne factoren zijn elementen die deel uitmaken van de schoolwerking en die je kan beïnvloeden. Externe factoren zijn trends, omstandigheden, gebeurtenissen waar je op kan inspelen, maar waarvan je de gebeurtenis op zich niet of moeilijk kan beïnvloeden.
  • elementen zo concreet mogelijk worden binnengebracht. De gespreksleider stelt mogelijke bijvragen.

Toelichting bij het kader: 

  • Sterktes zijn interne factoren die sterk zijn in de school. Wat doen we goed? Waar zijn we trots op? Bv. we zijn trots op onze sterke projecten rond burgerschapseducatie. 
  • Zwaktes zijn interne factoren die voor verbetering vatbaar zijn. Waar willen we volgend jaar beter doen? Bv. het toepassen van gemaakte afspraken over de leerjaren heen kan beter.
  • Kansen zijn externe factoren die mogelijks een positieve invloed hebben. Bv. onze gemeente werkt aan een bib-bus. Bv. de ouders zijn erg gemotiveerd en betrokken in de ouderraad. Bv. We kunnen een subsidie aanvragen voor een interessant project.
  • Uitdagingen zijn externe factoren die mogelijks een negatieve invloed hebben. Bv. de uren van het openbaar vervoer zijn niet gunstig voor onze toegankelijkheid. Bv. er zullen de komende jaren veel leraren van het team op pensioen gaan.

Afhankelijk van de groepsgrootte en de beschikbare tijd kun je op verschillende manieren te werk gaan. We raden aan om iedereen eerst individueel de oefening te geven en dan de verschillende invalshoeken samen te nemen. Op die manier krijg je een evenwichtig beeld.

Over deze databank

In deze toolbox vind je praktische werkvormen en instrumenten om samen met je schoolteam, leerlingen en ouders te werken aan kwaliteitsontwikkeling. We vullen deze toolbox regelmatig aan met nieuwe instrumenten.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio