SMARTI-doelen stellen

Voor het gericht aanpakken van verbeterpunten kan gewerkt worden met het stellen van SMARTI-doelen.

Inhoud en visie

sla link op in klembord

Kopieer

Met Specifieke, Meetbare, Acceptabele, Realistische, Tijdgebonden en Inspirerende doelen kan een school resultaatgericht aan de slag en vergroot ze de kans op succes.

Waarom is het belangrijk om doelen SMARTI te formuleren? SMARTI doelen geven duidelijk aan wat je wilt bereiken en sturen het gedrag van het team. Ze geven geen garantie dat het doel daadwerkelijk bereikt wordt, maar laten wel toe invloed uit te oefenen op de stappen en acties die naar het uiteindelijke doel leiden. SMARTI-doelen zorgen voor een focus, waardoor iedereen gericht aan de slag kan.

Randvoorwaarden

sla link op in klembord

Kopieer

Wat zijn mogelijke randvoorwaarden voor gebruik? Wanneer wel of niet te gebruiken?

Gebruik

sla link op in klembord

Kopieer

Stappenplan, hoe gebruik je het? Probeer heel concreet te beschrijven.

Bedenk wat jij wilt verbeteren met het team. Om het doel te behalen moet er goed gecommuniceerd worden met het team. Leg duidelijk uit wat het doel is en welke acties je van de collega’s verwacht. Het is belangrijk dat iedereen achter het doel staat en weet wat hij of zij moet doen. Houd de collega’s tussentijds op de hoogte van de vorderingen en stel het doel bij als dat nodig is. Zo blijft iedereen resultaatgericht werken.

SMARTI staat voor:

Specifiek: Is het doel duidelijk, eenduidig en concreet?

Meetbaar: Hoe kun je zien, meten of aantonen of het doel bereikt is? Probeer het doel meetbaar te maken.

Acceptabel: Is er draagvlak voor de doelstelling? Wil de organisatie of doelgroep dit echt? Staan de collega’s achter het doel? Is het relevant? En is het niveau acceptabel? Zorg ervoor dat de doelstelling voldoende uitdaging biedt; een doel dat je te makkelijk behaalt, geeft geen bevrediging.

Realistisch: Is het doel haalbaar? Is er een uitvoerbaar plan? Past het in de beleidskaders van de organisatie? Is het team in staat om het doel te realiseren? Stel niet een te groot doel in één keer, maar maak doelen behapbaar.

Tijdgebonden: Wanneer is het doel bereikt? Een SMARTI doel heeft een duidelijke start- en einddatum. Zo kan gevolgd worden of je op schema ligt en of de doelen (en eventuele subdoelen) al dichterbij komen.

Inspirerend: Ga je ervoor? Hebben de collega’s voldoende inspiratie om aan de slag te gaan? Als het doel je boeit en als iedereen gemotiveerd is om eraan te werken, is er meer kans op succes.

Over deze databank

In deze toolbox vind je praktische werkvormen en instrumenten om samen met je schoolteam, leerlingen en ouders te werken aan kwaliteitsontwikkeling. We vullen deze toolbox regelmatig aan met nieuwe instrumenten.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio