Beter organiseren met de Kanban teambord methode

Kanban (ook wel teambord genoemd) is een visuele methode waarmee je een groep of team ondersteunt in het organiseren van de te ondernemen acties.

Inhoud en visie

sla link op in klembord

Kopieer

Centraal in de methode staat een bord (of een ander medium) waarop je acties in verschillende vooraf gedefinieerde kolommen plaatst. Niet alleen geeft het Kanbanbord een visueel overzicht van wat afgerond werd, waar je mee bezig bent en wat nog te doen staat. Het helpt de groep of het team ook in het herkennen van knelpunten. Een Kanbanbord helpt op een zeer effectieve manier om de werkflow te managen. Zijn de acties die in overleg tot stand kwamen bijvoorbeeld haalbaar wat betreft werkbelasting en timing? Bijvoorbeeld om te beslissen of de acties bedacht in overleg haalbaar zijn qua werkbelasting en timing. Mensen die niet tot de bewuste groep of het team behoren, krijgen bij het zien van een Kanbanbord snel een zicht op waar de groep of het team in kwestie mee bezig is.

Randvoorwaarden

sla link op in klembord

Kopieer

Wat zijn mogelijke randvoorwaarden voor gebruik? Wanneer wel of niet te gebruiken?

  • Plaats/hang het Kanbanbord op een plek waar de betrokken vaak langskomen.
  • Zorg voor enige discipline in het gebruik van de methode. Indien de groeps- of teamleden het verschuiven van de acties niet opvolgen, heeft het gebruik van de methode weinig zin.
  • Je kan op allerlei manieren variëren in de opmaak van het Kanbanbord. Bijvoorbeeld meer kolommen gebruiken om een volledige procesflow te visualiseren, of een rij toewijzen aan ieder teamlid.

Gebruik

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de meest eenvoudige variant van de Kanban-methode maak je gebruik van drie kolommen op een groot vel papier of op een whiteboard. Aan de kolommen kan je de betekenis geven die je zelf wil. In de meest eenvoudige variant staan de drie kolommen voor: ‘nog te doen’, ‘mee bezig’ en ‘afgerond’. Elke kolom kan je vullen met acties. Handig hierbij is het gebruik van post-its, omdat je die makkelijk kunt verplaatsen naargelang de status van de acties.

Als groep of team kan je afspreken hoeveel acties er tegelijkertijd in één kolom mogen hangen.

Meer informatie

De Kanban-methode werd ontwikkeld bij Toyota door Taiichi Ohno als systeem om een hoger productieniveau te behalen, in de eerste helft van de vorige eeuw. Kanban stamt af van het Japanse ‘kan’, dat ‘visueel’ betekent, en ‘ban’, wat staat voor ‘kaart of bord’.

Over deze databank

In deze toolbox vind je praktische werkvormen en instrumenten om samen met je schoolteam, leerlingen en ouders te werken aan kwaliteitsontwikkeling. We vullen deze toolbox regelmatig aan met nieuwe instrumenten.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio