Scannende zelfevaluatie op basis van het OK-kader

Een werkvorm om aan de hand van de kwaliteitsverwachtingen een zelfevaluatie (scan) te doen in team. 

Inhoud en visie

sla link op in klembord

Kopieer

Het referentiekader voor onderwijskwaliteit, ook wel het OK of ROK kader genoemd, is een referentiekader dat de minimale gemeenschappelijke verwachtingen van kwaliteitsvol onderwijs uitzet.

Randvoorwaarden

sla link op in klembord

Kopieer

Opgelet, deze werkvorm kan een erg leuke en leerrijke ervaring zijn voor de teamleden, maar kan ook ongewenste effecten met zich mee brengen. Daarom is het belangrijk aandacht te hebben voor het volgende:

 • Een ontwikkelingsgerichte mindset en motivatie. Deze werkvorm kan enkel slagen indien het verbeteren van de eigen praktijk voorop staat. Het kaderen van deze oefening binnen een ‘voorbereiding op de inspectie’ kan dit ontwikkelingsgerichte karakter teniet doen en onnodige angst en stress teweegbrengen.
 • Een veilige, aangename sfeer en omgeving. De relaties tussen teamleden en tussen de teamleden en de leidinggevenden zal het slagen van de oefening beïnvloeden. Denk dus op voorhand na over de samenstelling van de groepen (waarin vertrouwen heerst) en communiceer transparant over wat er gebeurt met hetgeen gezegd wordt (wordt verslag gemaakt? Wie krijgt dit?).
 • Om ervoor te zorgen dat je inhoudelijk voldoende diepgaand en breed de kwaliteitsverwachtingen kan verkennen, is het aangewezen om voor gevarieerde groepen te zorgen zoals: personeelsleden die al langer werken op de school en beginnende personeelsleden, leraren en leidinggevenden, leraren uit de eerste graad en de derde graad, etc.
 • Verder is het nodig om voor deze oefening voldoende tijd en ondersteuning (zoals een moderator, tijdsbewaker, notulist) te voorzien. De benodigde tijd hangt af van de diepgang van de gesprekken en het aantal kwaliteitsverwachtingen dat je wenst te behandelen. We raden aan om minstens 15 minuten per kwaliteitsverwachting te voorzien.

Gebruik

sla link op in klembord

Kopieer

Dit document kun je gebruiken als overzichtsdocument indien je met je team een zelfevaluatie wenst op te zetten aan de hand van de structuur van het referentiekader OK. Bij elke zelfevaluatie hangt de kwaliteit van het product af van de manier waarop je als team met zelfevaluatie aan de slag gaat.

1. Kies enkele kwaliteitsverwachtingen uit die je wenst te  bespreken.

2. Lees de ondersteunende informatie over de kwaliteitsverwachting. Er zijn verschillende ondersteunende documenten beschikbaar.

3. Bespreek in groep welke elementen van de schoolwerking aangehaald kunnen worden bij deze kwaliteitsverwachting. Zorg ervoor dat je relevante informatie over de schoolwerking (documenten, resultaten van bevragingen ...) bij de hand hebt.

4. Tracht nu de besproken inhoud te evalueren. Noteer dit in de rechter kolom.

 • + Waar zijn jullie als school sterk in?
 • - Waar moet er nog sterker op ingezet worden?
 • ? Welke vragen heb je nog?

5. Maak gebruik van de kleuren rood, oranje, groen en blauw om een eigen inschatting te maken. Je kunt hierbij inspiratie putten uit de ontwikkelingsschalen (de codes van deze schalen vind je in de linkerkolom).

 • Rood: Beneden de verwachting, hierin is er nog veel verbetering nodig.
 • Oranje: Benadert de verwachting. Hierin zijn we al gegroeid, maar er is nog verbetering nodig.
 • Groen: Volgens de verwachting. We voldoen aan deze kwaliteitsverwachting.
 • Blauw: Overstijgt de verwachting. Dit is ons ding, hier zijn we heel erg fier op!

Over deze databank

In deze toolbox vind je praktische werkvormen en instrumenten om samen met je schoolteam, leerlingen en ouders te werken aan kwaliteitsontwikkeling. We vullen deze toolbox regelmatig aan met nieuwe instrumenten.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio