Routekaart veranderaanpak

Hoe klein of groot een verandering ook is, veranderen is een proces. De routekaart veranderaanpak van Schoolinfo geeft inzicht in de fases en pijlers van veranderingen die scholen doormaken. Het werkblad biedt ondersteuning bij het begin of tijdens een proces van verandering.

Inhoud en visie

sla link op in klembord

Kopieer

Er zijn weinig plekken waar zoveel verandert als in het onderwijs. Hoe klein of groot een verandering ook is, veranderen is altijd een proces. Veranderingen moeten op een doordachte en kwaliteitsvolle manier worden aangepakt. De routekaart veranderaanpak van SchoolInfo geeft inzicht in de fases van het veranderproces en de pijlers die in elke fase van het proces belangrijk zijn. De routekaart kan gebruikt worden door een individuele leraar, een lerarenteam of de schoolleiding om de verandering in de school stapsgewijs verder te brengen. De routekaart is geen blauwdruk voor ieder veranderproces. De fasen in het veranderingsproces verlopen niet altijd in de volgorde zoals in de kaart is weergegeven. Iedereen bepaalt zijn eigen route en heeft een eigen beginpunt. Om dit beginpunt te bepalen, kun je het werkblad als hulpmiddel gebruiken.

Gebruik

sla link op in klembord

Kopieer

Gebruik het werkblad van de routekaart van Schoolinfo om inzicht te krijgen in de verandering op jouw school en hoe je de verandering verder kan brengen. Ga hiermee het gesprek aan met collega’s. Vul het werkblad in bijvoorbeeld tijdens een teamoverleg of met je schoolleider.

Randvoorwaarden

sla link op in klembord

Kopieer

De bereidheid om:
- in gesprek te gaan over de stappen die men wil zetten of al gezet heeft
- aandacht te schenken aan factoren zoals context, inspiratie, lerende cultuur,enz.

Over deze databank

In deze toolbox vind je praktische werkvormen en instrumenten om samen met je schoolteam, leerlingen en ouders te werken aan kwaliteitsontwikkeling. We vullen deze toolbox regelmatig aan met nieuwe instrumenten.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio