Je leerlingen aan het woord over prioriteiten en participatie (VSK)

Hoe kijken je leerlingen naar participatie op school? Rond welke thema's willen zijn inspraak? Wat willen ze zien veranderen? Met deze instrumenten van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) krijg je hier meer zicht op. Zo kun je een sterkere leerlingenparticipatie uitbouwen.

Inhoud en visie

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingenparticipatie is een win-win voor school én leerlingen. Met het referentiekader voor onderwijskwaliteit is participatie nu expliciet opgenomen als kwaliteitsverwachting. VSK ontwikkelde diverse instrumenten om je leerlingen te betrekken en bevragen over diverse thema's.

Gebruik

sla link op in klembord

Kopieer

In dit proces is het belangrijk om leerlingen te betrekken (al dan niet in de vorm van een leerlingenraad). Als schoolleiding kan dit proces stimuleren, faciliteren en ondersteunen. Ve'rschillende instrumenten kunnen je hierbij helpen waaronder...

  • Een bevraging waarmee leerlingen hun mening kunnen geven over participatie op school. Met het bijhorende Excel bestand kan je makkelijk de resultaten verwerken.
  • Diverse interactieve werkvormen om de mening van je leerlingen te bevragen. 
  • En vele andere dingen...

Randvoorwaarden

sla link op in klembord

Kopieer

Het is belangrijk dat deze bevraging in een veilige, constructieve context ingezet wordt. 

Over deze databank

In deze toolbox vind je praktische werkvormen en instrumenten om samen met je schoolteam, leerlingen en ouders te werken aan kwaliteitsontwikkeling. We vullen deze toolbox regelmatig aan met nieuwe instrumenten.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio