Kijkwijzer 'Leren van de resultaten van je leerlingen'

Kijkwijzer voor teams die ondersteuning biedt bij de bespreking van leerlingenresultaten

Inhoud en visie

sla link op in klembord

Kopieer

Van leraren wordt verwacht dat ze regelmatig met elkaar overleggen over hun werk, waarbij de resultaten van de leerlingen als uitgangspunt worden gebruikt om de lessen te verbeteren. Toetsresultaten bijvoorbeeld kunnen heel wat over het onderwijs vertellen. Het probleem is dat leraren zich op basis van toetsresultaten zich nog te weinig afvragen welke rol het onderwijsproces heeft gespeeld bij het tot stand komen van deze resultaten. Welke bijdrage ze zelf als leerkracht geleverd hebben aan deze goede of minder goede resultaten? Hoe het komt dat de helft van de leerlingen ‘uitvalt’ op een bepaald onderdeel?

Deze reflectie kan individueel plaatsvinden, maar zeker ook samen met collega’s. Dit laatste heeft te maken met teamleren, of leerkrachten die bij elkaar gaan zitten en aan de hand van observatie-of toetsoverzichten samen praten over de verhalen en achtergronden van de cijfers.

Gebruik

sla link op in klembord

Kopieer

Om de reflectie over de resultaten van leerlingen te ondersteunen is er een kijkwijzer die bestaat uit slechts zes vragen. Het gesprek aan de hand van deze vragen kan leiden tot het formuleren van leerpunten van leraren. Deze leerpunten kunnen worden omgezet in concrete doelen voor het team.

Randvoorwaarden

sla link op in klembord

Kopieer

Deze manier van werken vraagt om een positieve attitude van leerkrachten. Het vraagt om een open houding, willen leren, hulp willen en durven vragen en geven, zich kwetsbaar durven opstellen, fouten maken en beperkingen zien als kans om van te leren.

sla link op in klembord

Kopieer

Over deze databank

In deze toolbox vind je praktische werkvormen en instrumenten om samen met je schoolteam, leerlingen en ouders te werken aan kwaliteitsontwikkeling. We vullen deze toolbox regelmatig aan met nieuwe instrumenten.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio