Feedback over je lessen met de feedbacktool VSK

De feedbacktool ontwikkeld door de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) maakt inspraak in de klas makkelijker. Leraren secundair onderwijs kunnen deze eenvoudige online tool zelf feedback vragen aan leerlingen over het leereffect van hun lessenreeks. 

Inhoud en visie

sla link op in klembord

Kopieer

De keuze voor deze vaardigheden is gebaseerd op internationaal Vlaams onderzoek, waarbij leraren en leerlingen nauw werden betrokken. Leraren kunnen daarnaast ook eigen open vragen toevoegen.

Gebruik

sla link op in klembord

Kopieer

Het digitale feedbackrapport kan enkel door de leraren ingekeken worden. Het biedt hen actiegerichte feedback en een basis om een gesprek aan te gaan met de leerlingen, waarvoor VSK ook uitgewerkte leidraden aanbiedt. 

Randvoorwaarden

sla link op in klembord

Kopieer

Deze feedbacktool werd ontwikkeld om ontwikkelingsgericht in te zetten en de lespraktijk te verbeteren. Het is belangrijk dat deze tool in een veilige, constructieve omgeving gebruikt wordt.

Over deze databank

In deze toolbox vind je praktische werkvormen en instrumenten om samen met je schoolteam, leerlingen en ouders te werken aan kwaliteitsontwikkeling. We vullen deze toolbox regelmatig aan met nieuwe instrumenten.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio