OK -kader - inleidende presentatie

Een inleidende presentatie over het ontstaan en de strutuur van het referentiekader voor onderwijskwaliteit. 

Inhoud en visie

sla link op in klembord

Kopieer

Het referentiekader voor onderwijskwaliteit, ook wel het OK of ROK kader genoemd, is een referentiekader dat de minimale gemeenschappelijke verwachtingen van kwaliteitsvol onderwijs uitzet.

Gebruik

sla link op in klembord

Kopieer

Deze basispresentatie kan gebruikt worden om je collega's te informeren over het ontstaan en de structuur van het referentiekader voor onderwijskwaliteit. Je kunt deze presentatie nog aanpassen naar de eigen behoeften. De notities kunnen je verder inspiratie geven. De duur van deze presentatie hangt af van je diepgang, maar het is aangewezen hiervoor minstens een half uur tijd te voorzien.

Over deze databank

In deze toolbox vind je praktische werkvormen en instrumenten om samen met je schoolteam, leerlingen en ouders te werken aan kwaliteitsontwikkeling. We vullen deze toolbox regelmatig aan met nieuwe instrumenten.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio