Duik in het OK-kader

Een presentatie om in te zoomen op enkele kwaliteitsverwachtingen aan de hand van informatie en reflectievragen.

Inhoud en visie

sla link op in klembord

Kopieer

Het referentiekader voor onderwijskwaliteit, ook wel het OK of ROK kader genoemd, is een referentiekader dat de minimale gemeenschappelijke verwachtingen van kwaliteitsvol onderwijs uitzet.

Gebruik

sla link op in klembord

Kopieer

Deze presentatie kan gebruikt worden om enkele kwaliteitsverwachting inhoudelijk dieper te verkennen.
1. Klik op een verwachting in de overzichtsslide.
2. De verdere informatie bevat enkele kernwoorden en aspecten uit het bronnenboek.
3. De reflectievragen kunnen je helpen om deze kwaliteitsverwachting in team te bespreken.

Over deze databank

In deze toolbox vind je praktische werkvormen en instrumenten om samen met je schoolteam, leerlingen en ouders te werken aan kwaliteitsontwikkeling. We vullen deze toolbox regelmatig aan met nieuwe instrumenten.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio