Geïnspireerd aan de slag met het OK-kader

Een werkvorm om vertrekkende van de verschillende kwaliteitsverwachtingen de schooleigen inspiratie te expliciteren en bevragen. 

Inhoud en visie

sla link op in klembord

Kopieer

In deze oefening ga je aan de slag met de inspiratie en krachtlijnen van de school om een schooleigen, geïnspireerde invulling te geven aan het referentiekader voor onderwijskwaliteit.

Randvoorwaarden

sla link op in klembord

Kopieer

De groepsleden hebben reeds kennis gemaakt met de kwaliteitsverwachtingen uit het referentiekader voor onderwijskwaliteit.

Gebruik

sla link op in klembord

Kopieer

Werk in kleine groepen waarbij elk team één beleidsdomein uitwerkt. Beantwoord in team onderstaande vragen:

  1. Welke wegwijzer kies je om dit concreet toe te passen op het beleidsdomein dat jij gekozen hebt?
  2. Hoe zou je dit in je eigen school heel concreet kunnen maken?
  3. Hoe kan dit jou helpen om de schooleigen christelijke identiteit binnen het OK kader te verhelderen, duidelijk te profileren en concreet te maken?

De gespreksleiders noteren de belangrijkste opmerkingen en dit wordt dan nog eens kort voorgesteld aan de hele groep. Samenvatting door iemand van de groep.

Over deze databank

In deze toolbox vind je praktische werkvormen en instrumenten om samen met je schoolteam, leerlingen en ouders te werken aan kwaliteitsontwikkeling. We vullen deze toolbox regelmatig aan met nieuwe instrumenten.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio