Een prioriteitenmuurtje bouwen

Heb je een hele hoop doelen en wil je deze doelen prioriteren tot een beperkte set? Wil je de discussie daarrond stimuleren? Deze werkvorm is een intuïtieve en visuele manier om samen, met je team, leerlingen of ouders, te komen tot prioriteiten.

Inhoud en visie

sla link op in klembord

Kopieer

Het muurtje is een interactieve werkvorm die je voor verschillende doelen en met verschillende doelgroepen kunt gebruiken.

Gebruik

sla link op in klembord

Kopieer

Deze oefening bestaat uit verschillende rondes. Je start individueel en herhaalt dan in groep. Je kunt deze oefening zowel in kleine als in grote groepen doen. Bij grote groepen zul je eerst individueel werken, de oefening herhalen in een kleine groep (4,5) en ten slotte in de grote groep.

Stap 1. Bepaal op voorhand hoeveel prioriteiten je maximaal wil selecteren (bv. 3 prioriteiten).

Stap 2. Longlist op kaartjes. Maak kaartjes of post-its per doel. Indien gewenst kun je al op voorhand een longlist maken van prioriteiten en deze aan de deelnemers geven. Deze longlist kan voortvloeien uit eerder overleg.

Stap 3. Teken een muurtje. Voorzie een groot blad waarin reeds vakjes afgedrukt staan. Je kunt hiervoor het werkdocument op A3 afdukken of zelf een muur tekenen op grote flappen. De onderste rij is het langst, dat zijn de belangrijkste of meest dringende prioriteiten die eerst aangepakt zullen worden. De rij erboven is iets korter, de rij daarboven nog korter. Bovenaan het muurtje staan dingen die je later wenst aan te pakken.

Stap 4. Individuele prioritering (10 minuten). Ieder start individueel met een eigen 'muurtje'. Hij schrijft of legt de post-its/kaartjes in de muur. Je mag niet buiten de muur leggen.

Stap 5. Prioriteer in kleine groep (20 minuten). Vervolgens zet je mensen samen in kleine groepen (2 à 3). Deze mensen bespreken hun muurtje met elkaar en werken een gezamenlijke muur uit.

Stap 6. Prioriteer in grote groep (20 minuten). De verschillende groepsmuurtjes worden samengelegd en besproken. Het kan zijn dat je een dwingende prioriteit hebt door bv. een doorlichting, dan plaats je die sowieso onderaan in het muurtje (jaar 1).

Over deze databank

In deze toolbox vind je praktische werkvormen en instrumenten om samen met je schoolteam, leerlingen en ouders te werken aan kwaliteitsontwikkeling. We vullen deze toolbox regelmatig aan met nieuwe instrumenten.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio