De placematmethode om onderwerpen te bespreken

Wanneer je alle meningen aan bod wilt laten komen in een gesprek, wil je even tijd maken voor individuele reflectie. De placemat is een werkdocument dat je kunt gebruiken om zowel de individuele reflectie als het groepsgesprek op gang te brengen.

Inhoud en visie

sla link op in klembord

Kopieer

De placematmethode is een veelgebruikte methode om zowel individuele reflecties, voorkennis als verwachtingen op te halen en deze vervolgens in een kleine groep te bespreken. Op die manier kan ieders inbreng aan bod komen.

Gebruik

sla link op in klembord

Kopieer

De placematmethode wordt gebruikt in kleine groepen van maximaal vier personen. De placemat wordt idealiter groot afgedrukt en in het midden van de tafel gelegd.

  1. Algemene toelichting: De procesbegeleider licht de werkvorm en het centrale thema of de centrale vraag toe.
  2. Indivueel aan de slag: Iedereen krijgt individuele voorbereidingstijd om zijn verwachtingen, mening of reflecties te noteren in de velden aan de rand van het werkblad. Er wordt niet gepraat. (5 minuten)
  3. Toelichting bij individuele notities: In de groepjes licht ieder om beurten 3 minuten zijn notities toe aan de anderen. (12 minuten)
  4. Gezamenlijke bespreking: De verschillende invalshoeken en meningen worden besproken. De groep formuleert in het centrale veld een gezamenlijke conclusie. (12 minuten)

Optie 1: Je kunt deze methode ook in een grote groep gebruiken, waarbij elk groepje vervolgens zijn inzichten in plenum bespreekt.

Optie 2: Wanneer je de placemat gebruikt om data en onderzoek te bespreken, kun je hiervoor een meer gerichte placemat gebruiken. Deze placemat maakt een onderscheid tussen het expliciteren van verwachtigen vooraf en de reflecties bij de data.

Over deze databank

In deze toolbox vind je praktische werkvormen en instrumenten om samen met je schoolteam, leerlingen en ouders te werken aan kwaliteitsontwikkeling. We vullen deze toolbox regelmatig aan met nieuwe instrumenten.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio