Klassenraad so

Een klassenraad kan verschillende functies hebben. Hij kan beslissen over de toelating van de leerlingen, de leerlingen begeleiden doorheen het schooljaar of op het einde van het schooljaar een studiebekrachtiging toekennen. In het secundair onderwijs onderscheiden we een toelatingsklassenraad, begeleidende klassenraad, delibererende klassenraad en portretterende klassenraad.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio