Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een regeling voor de behandeling van klachten van leerlingen en hun ouders over basis- en secundaire scholen, centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs en internaten. Deze regeling beoogt vanuit de eigenheid van het katholieke onderwijsnet een kwaliteitsvolle klachtenbehandeling. De beoordeling van individuele klachten gebeurt door een klachtencommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende organisaties.

Ouders en leerlingen kunnen via onze webtool klacht indienen bij de klachtencommissie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio