Wat met Brexit en internationale projecten

31 oktober was een belangrijke datum voor het hele brexit-dossier, het is de onderhandelingsdeadline die het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft met Europa om een brexit-akkoord overeen te komen. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze deadline nu uitgesteld worden. Alle schooluitstappen en activiteiten georganiseerd voor de (nieuwe) deadline zullen kunnen verlopen zoals gepland. Na de deadline zijn er verschillende scenario's mogelijk.
Scenario's

Scenario's na 31 oktober

  • Ofwel is er tegen dan een "withdrawal agreement" (uitstap mét akkoord), dan blijft het VK gewoon een Programmaland. Studiereizen, stages en projecten van jouw school zullen tot eind 2020 vallen onder een overgangsmogelijkheid er zullen geen onverwachte wijzigingen gelden voor jouw vertrek.
  • Ofwel is er tegen dan géén "withdrawal agreement" (een harde uitstap, zonder akkoord). Voor stages of studiereizen is het nog niet duidelijk of een visum of reispas nodig zal zijn, we volgen deze communicatie verder op. Heeft jouw school een gesubsidieerde Erasmus+ activiteit onder de vorm van korte studiebezoeken van en naar het VK (KA1-projecten) die op 31 oktober al begonnen zijn, mogen deze activiteiten voltooid worden. Na die datum zijn subsidies niet meer gegarandeerd. Heb je gesubsidieerde strategische partnerschappen (KA2-projecten) met partnerscholen of organisaties in het VK zal je deze partnerschappen met het VK niet verder kunnen zetten. 

Zijn er naar aanleiding van de brexit nog steeds onduidelijkheden of dringende vragen gerelateerd aan jouw onderwijsactiviteiten in het VK, dan kun je contact opnemen met Dorien Sampermans 0473 26 96 03

×
Kijkt als...
Niveau
Regio