Niet te missen infomoment! Zin om internationaal bij te leren?

Wat Katholiek Onderwijs Vlaanderen kan bieden

sla link op in klembord

Kopieer

Dankzij geaccrediteerde middelen vanuit Erasmus+ kan Katholiek Onderwijs Vlaanderen opnieuw een aantal scholen/scholengemeenschappen in de wereld van internationale professionaliseringsiniatieven onderdompelen.

Wie kan deelnemen?

sla link op in klembord

Kopieer

Leden van onze netwerkorganisatie die:

 • kunnen aantonen dat zij over één van de prioriteiten internationaal wensen te leren: duurzaamheid, digitalisering, curriculuminnovatie of Europees burgerschap; 
 • kunnen aantonen dat zij in de toekomst een eigen internationaliseringsbeleid wensen uit te bouwen (we voorzien daarvoor een kort traject van 2 jaar, waarna de scholen een eigen internationaliseringsbeleid en activiteiten kunnen uitbouwen vanuit een eigen projectaanvraag);
 • al beschikken over een eigen Europees ontwikkelplan of bereid zijn er werk van te maken;
 • bereid zijn om een selectieprocedure met transparante selectiecriteria uit te werken en te hanteren bij de selectie van hun deelnemers aan mobiliteiten.

Infosessie

sla link op in klembord

Kopieer

Is je nieuwsgierigheid geprikkeld en wil je meer info, heb je vragen, wil je een duidelijker beeld hebben van deze manier van leren …?
We organiseren een online infomoment (via  MS Teams) op woensdag 27 september 2023 van 13.30 tot 16 uur.
Klik hier om deel te nemen.
Je kunt rechtstreeks deelnemen en hoeft niet vooraf in te schrijven. Iedereen is welkom.
Kun je niet aansluiten en wens je toch meer informatie? Lees dan hieronder even verder of neem contact op met:

 • Tim Van Aken: tim.vanaken@katholiekonderwijs.vlaanderen of 02 507 06 07
 • Liesbet Vroman: liesbet.vroman@katholiekonderwijs.vlaanderen of 02 507 07 41
 • Kevin Weytens: kevin.weytens@katholiekonderwijs.vlaanderen of 02 507 06 91

Hoe kun je kandideren?

sla link op in klembord

Kopieer

 • Vul voor 18 oktober een aanvraag in (link volgt na de infosessie van 27 september 2023);
 • Beargumenteer daarin jouw deelname;
 • Op basis van vooraf opgestelde selectiecriteria stellen we het consortium van deze accreditatie samen (selectiecriteria worden in het infomomen toegelicht).

Wat houdt deelname in?

sla link op in klembord

Kopieer

 • We starten meteen na de bekendmaking op 1 december 2023 met de aanstelling van een coördinator per deelnemende school/scholengemeenschap.
 • We organiseren drie coördinatorenvergaderingen per schooljaar. Tijdens die vergaderingen krijgen coördinatoren inzage in het projectmanagement gevoerd door Katholiek Onderwijs Vlaanderen en maken we afspraken voor internationale mobiliteiten. De data van de coördinatorenvergadering zijn als volgt:
  • woensdag 11 september 2024 van 9 uur tot 16 uur
  • donderdag 28 november 2024 van 9 uur tot 16 uur
  • woensdag 14 mei 2025 van 9 uur tot 16 uur
 • Vanaf september 2024 kunnen deelnemers per school/scholengemeenschap (zowel uit beleid als praktijk) in duo (directielid/middenkader + leerkracht) deelnemen aan internationale activiteiten.
 • Deelnemers wisselen hun ervaring zowel op school als met de andere deelnemers uit tijdens een netwerkmoment.

 • Doorheen internationale activiteiten tonen we je hoe je een eigen beleid internationalisering kunt uitbouwen, welke internationale tools je op weg kunnen helpen en hoe je op termijn een eigen projectaanvraag kunt indienen. 
 • Je krijgt de kans om met je team internationale professionaliseringsinitatieven te volgen. Zo leer je als team internationale innovaties ontdekken via een klemtoon op gedeeld leiderschap en professionele leergemeenschappen en/of praktijkonderzoek opzetten. Vervolgens krijg je als team de kans om internationaal in te zoomen op concrete innovaties zoals digitalisering in het onderwijs, duurzaamheid op school of curriculuminnovatie.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio