Eerste stappen in internationalisering via Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Vanuit een geaccrediteerde financiering kan Katholiek Onderwijs Vlaanderen scholen een eerste ervaring bieden in internationale activiteiten.

Context

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt je projectaanvraag indienen bij het nationaal agentschap voor internationalisering (EPOS vzw). De deadline voor KA1-projecten is 11 mei. De deadline voor KA2-projecten is 20 mei. 

Je kunt dan samenwerken met internationale partners en bezoeken plannen naar partnerscholen/partnerorganisaties. Daarvoor heb je een duidelijke visie op internationalisering en kennis over het internationale landschap nodig. Heb je die nog niet, en zoek je mogelijkheden om die uit te bouwen, dan geven we je daartoe de mogelijkheid.

Wat Katholiek Onderwijs Vlaanderen kan bieden

sla link op in klembord

Kopieer

 1. Doorheen internationale activiteiten, tonen we je hoe je een eigen beleid internationalisering kunt uitbouwen, welke internationale tools je op weg kunnen helpen en hoe je op termijn een eigen projectaanvraag kunt indienen. 
 2. Je krijgt de kans om met je team internationale professionaliseringsinitatieven te volgen. Zo leer je als team internationale innovaties ontdekken via een klemtoon op gedeeld leiderschap, het opzetten van professionele leergemeenschapen en/of praktijkonderzoek. Vervolgens krijg je als team de kans om internationaal in te zoomen op concrete innovaties zoals digitalisering in het onderwijs, duurzaamheid, op school of curriculuminnovatie.  

Dankzij geaccrediteerde middelen kan Katholiek Onderwijs Vlaanderen vanaf 2021-2022 jaarlijks een 25-tal scholen onderdompelen in de wereld van internationale professionaliseringsinitiatieven. In 2021-2022 gaat het om schoolonderwijs, vanaf 2022-2023 hopen we ook een focus te kunnen leggen op beroepsgericht onderwijs.

Wie kan deelnemen?

sla link op in klembord

Kopieer

 • Leden van onze netwerkorganisatie die
  • kunnen aantonen dat zij over één van de prioriteiten internationaal wensen te leren: duurzaamheid, digitalisering of curriculuminnovatie; 
  • kunnen aantonen dat zij in de toekomst een eigen internationaliseringsbeleid wensen uit te bouwen (we voorzien daarvoor een kort traject van 2 jaar, waarna de scholen een eigen internationaliseringsbeleid en activiteiten kunnen uitbouwen vanuit een eigen projectaanvraag);
  • al beschikken over een eigen Europees ontwikkelplan of bereid zijn er werk van te maken;
  • bereid zijn om de voorgestelde selectieprocedures toe te passen voor het selecteren van de deelnemers voor hun school.

Hoe kun je kandideren?

sla link op in klembord

Kopieer

 • Vul voor 9 mei deze korte aanvraag in.
 • Beargumenteer daarin jouw deelname.

Wat houdt deelname in?

sla link op in klembord

Kopieer

 • We starten meteen na de bekendmaking op 17 mei met de aanstelling van een coördinator per deelnemende school. 
 • We organiseren ongeveer vier coördinatorenvergaderingen per schooljaar. Tijdens die vergaderingen krijgen coördinatoren inzage in het projectmanagement gevoerd door Katholiek Onderwijs Vlaanderen en we maken afspraken voor internationale mobiliteiten.
 • Vanaf september 2021 kunnen vier deelnemers per school (zowel uit beleid als praktijk) in duo deelnemen aan internationale activiteiten.
 • Deelnemers wisselen hun ervaring zowel op school als met de andere deelnemers uit tijdens een netwerkmoment.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio