CALL Erasdu leerlingenstages najaar 2022

Ook in het najaar van 2022 kunnen leerlingen uit alle richtingen van het technisch en beroepsonderwijs (voltijds, deeltijds, duaal, buso) opnieuw gratis deelnemen aan kortlopende stages in het buitenland met ErasDu. De oproep is deze keer beperkt tot 50 deelnemers. De regel hierbij is dat eerst ingediende kandidaturen voorrang hebben op de later ingediende. Indienen van de dossiers kan vanaf 25 augustus. Dossiers die eerder ingediend worden, worden als niet-ingediend beschouwd! Dit neemt niet weg dat je vooraf een dossier kunt indienen om na te gaan of dit voldoende kwalitatief werd opgemaakt.

De hoofdperiode voor de stages in het najaar 2022 werd vastgelegd op 27 november - 12 december 2022. De deadline voor indiening van de kandidaatsdossiers is 7 oktober 2022.

Omdat een gedeelte van de ErasDu-middelen nu uit een nieuw Erasmus+project komt (de “accreditering”) zal de rol van de deelnemende scholen formeel licht verschuiven: in plaats van een partner, alleen verbonden door een overeenkomst met de promotor, worden de scholen volwaardig lid van het ErasDu-consortium. Je kunt dan ook gevraagd worden om bijkomende documenten te ondertekenen bij indiening van de kandidaatsdossiers. Op donderdag 29 september vanaf 10 uur vindt er een eerste consortiumvergadering met alle (kandidaat-)consortiumleden plaats, bij voorkeur in levende lijve. Hierop is ook jouw organisatie alvast uitgenodigd – save the date!.

In de loop van oktober plannen we ook een coaching sessie voor de scholen. Die zal online plaatsvinden. Voor meer info: zie de website van ErasDu en de onderliggende webpagina's.

Verwante artikels

UNECE Forum for ESD

di 16 april 2024
×
Kijkt als...
Niveau
Regio