Evaluatie van het niet exact-meetbare: attitudes
 • Evaluatie van het niet exact-meetbare: attitudes

Naast het kunnen zijn in het vak informatica ook de attitudes belangrijk. Informatica-attitudes zijn onder andere:

 • flexibele houding, accuraat en geconcentreerd werken;
 • zin voor orde en nauwkeurigheid;
 • zelfstandig werken;
 • zelfredzaam zijn;
 • verantwoordelijkheidsgevoel;
 • positieve houding tegenover snelle wijzigingen;
 • bereidheid tot permanent leren;
 • spontaan gebruiken van hulpmiddelen.

De meeste kan men door middel van speciale oefeningen meten. Een paar voorbeelden:

 • Met een tijdslimiet test men de stressbestendigheid, het accuraat en geconcentreerd werken.
 • Met een niet geziene Excel-functie in een oefening op te nemen test men de zelfredzaamheid en het spontaan gebruik van hulpmiddelen.
 • Door de leerlingen een eigen website te laten maken test men de creativiteit.
 • Als leerlingen een algoritme omzetten in een programmeertaal testen we de nauwkeurigheid. Programmeren vereist een discipline bij het hanteren van de syntaxis.

Attitudes kunnen we ook beoordelen door concrete gedragingen te observeren. Niet het vermoede gedrag maar het manifeste gedrag zal voorwerp zijn van beoordeling van attitudes.

Voorbeeld 1. Kritische gerichtheid kan beoordeeld worden op basis van volgende gedragingen:

 • stelt vragen over de voorgestelde werkvolgorde;
 • heeft belangstelling voor toepassingen;
 • heeft oog voor de afwerkingskwaliteit.

Voorbeeld 2. Nauwkeurigheid kan beoordeeld worden op basis van volgende gedragingen:

 • werkt altijd en voor alles planmatig;
 • werkt altijd alles nauwkeurig af;
 • houdt taken goed geordend bij.

De beoordeling van attitudes verloopt in fasen:

 • Observeren: welke gedragingen wil je observeren? Wat stel je geregeld vast?
 • Interpreteren: ben je zeker? Kun je een diagnose stellen?
 • Beoordelen: voldoet dat gedrag aan de gestelde eisen?
 • Registreren: leg je wat je echt gezien hebt vast op een lijst?
 • Rapporteren: hoe breng je dat gedrag naar de betrokkene over?
 • Remediëren: hoe kan je voorkomen, helpen, positief beïnvloeden? Wat is bereikbaar op korte of op lange termijn? Stel je een individueel handelingsplan op of remedieer je mondeling?

Er is geen verplichting om een evaluatiemodel te gebruiken. Het is ook niet noodzakelijk om attitudes elke les te evalueren. Het is wel belangrijk dat er aandacht besteed wordt aan de attitudes. Zoals hierboven reeds gesteld, kun je mits een juiste vraagstelling, de belangrijkste informatica-attitudes evalueren via oefeningen.

De scores voor de attitudes kun je verrekenen in de totaalpunten voor het vak informatica. Let er wel op dat het hier over totaal andere punten gaat dan de resultaten die de leerling behaald heeft op de toetsen. Het kan niet dat de scores voor de attitudes een leerling-tekort ophalen. Vandaar dat je deze scores maar voor een klein percentage mag laten meetellen.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio