Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Presentatie onderzoekscompetentie binnen het domein Economie en organisatie D/A-finaliteit

In de onderstaande presentatie vind je meer toelichting rond het leerplandoel: 'De leerlingen doorlopen een onderzoekscyclus in samenhang met inhouden van specieke eindtermen van de studierichting.'

Onderzoekscompetentie Toegepaste bedrijfswetenschappen

In onderstaand document vind je een aanzet om te werken rond het leerplandoel: 'De leerlingen doorlopen een onderzoekscyclus in samenhang met inhouden van specifieke eindtermen van de studierichting'.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio