Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Inspiratiedocument bronnen leerplandoelen Opvoeding en begeleiding

Met dit document willen we een overzicht bieden van mogelijk te raadplegen bronnen als achtergrond bij het uitwerken van de leerplandoelen.

Infographic gezondheidsvaardigheden

Wie gezondheidsvaardig is, kan de eigen gezondheid in handen nemen. Om dat te kunnen, moet je info over gezondheid kunnen vinden, begrijpen, beoordelen en toepassen. Deze infographic biedt op één pagina een overzicht over hoe je naar gezondheidsvaardigheden kunt kijken.

Visualisatie Opvoeding en begeleiding

Dit beeld visualiseert de studierichting Opvoeding en begeleiding

Onderzoekscompetentie Opvoeding en begeleiding

In onderstaand document vind je een aanzet om te werken rond het leerplandoel: ‘De leerlingen doorlopen een onderzoekscyclus in samenhang met inhouden van specifieke eindtermen van de studierichting Opvoeding en begeleiding'.

Inspiratiedocument thematisch projectmatig werken

Dit document biedt inspiratie om thematisch, projectmatig aan de slag te gaan.

Inspiratiedocument scenario 2

In dit document vind je voorbeelden terug van clustering van doelen. Het document wil louter inspiratie bieden, andere vormen van clustering zijn ook mogelijk.

Inspiratie jaarplan Opvoeding en begeleiding

In dit document vind je inspiratie voor een mogelijke opbouw van de leerplandoelen over het 5de en 6de jaar. Dit document vraagt wellicht wat bijkomende uitleg. Vraag dit aan je regionale begeleider.

Stage-activiteitenlijst Opvoeding en begeleiding

Deze stage-activiteitenlijst werd in overleg met sector en onderwijs ontwikkeld.Afhankelijk van de context waarin de jongere stage loopt kunnen bepaalde activiteiten wel of niet aan bod komen. Het is belangrijk om altijd voor de start van de stage samen met de stagegever en de school te bekijken welke activiteiten kunnen worden ingeoefend. In functie van concrete afspraken tussen de school, de stagegever/stageplaats en de stagiaire moet deze stage-activiteitenlijst gepersonaliseerd/geïndividualiseerd worden.

Inspiratiebundel Samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs: stage en werkplekleren als ideale kans tot samenwerken

Deze bundel wil scholen en werkveld stimuleren tot meer samenwerking. Je leest een mooi voorbeeld van goede praktijk vanuit de school Sint - Angela in Tildonk. De gemeenschappelijk ontwikkelde stage-activiteitenlijsten voor kinderopvang vloeien voort uit dit initiatief.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio