Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Onderzoekscompetentie Nederlands

In onderstaand document vind je een aanzet om te werken rond het leerplandoel: "De leerlingen doorlopen een onderzoekscyclus in samenhang met inhouden van specifieke eindtermen van de studierichting.".
×
Kijkt als...
Niveau
Regio