Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Traject start to stage

In deze filmpjes vind je basisinformatie om met stage aan de slag te gaan.

Inspiratiedocument kwaliteitsvol handelen

Dit document biedt inspiratie van evaluatiecriteria omtrent de doelen van kwaliteitsvol handelen

Infographic gezondheidsvaardigheden

Wie gezondheidsvaardig is, kan de eigen gezondheid in handen nemen. Om dat te kunnen, moet je info over gezondheid kunnen vinden, begrijpen, beoordelen en toepassen. Deze infographic biedt op één pagina een overzicht over hoe je naar gezondheidsvaardigheden kunt kijken.

Stage-activiteitenlijst Assistentie in wonen, zorg en welzijn A

Deze stage-activiteitenlijst werd in overleg met sector en onderwijs ontwikkeld.Afhankelijk van de context waarin de jongere stage loopt kunnen bepaalde activiteiten wel of niet aan bod komen. Het is belangrijk om altijd voor de start van de stage samen met de stagegever en de school te bekijken welke activiteiten kunnen worden ingeoefend. In functie van concrete afspraken tussen de school, de stagegever/stageplaats en de stagiaire moet deze stage-activiteitenlijst gepersonaliseerd/geïndividualiseerd worden.

Toelichting gezondheidspatronen in Assistentie WZW

In dit document bieden we inspiratie bij LPD 18: ondersteunen van het welbevinden binnen verschillende levensfasen.

LPD 18: ondersteunen van welbevinden in verschillende levensfasen

In dit document bieden we inspiratie bij LPD 18: het ondersteunen van welbevinden binnen verschillende levensfasen.

Bronnen leerplan Assistentie WZW

Dit document geeft inspiratie rond alle doelen van het leerplan assistentie in wonen zorg en welzijn.

Basisvademecum Assistentie WZW versie 26 april '23

Dit document biedt inspiratie in verband met de doelen rond kwaliteitsvol handelen.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio