Inspirerend materiaal

Dit is een tool om leerlingen, ouders en leraren te helpen bij het oriënteren van leerlingen van de eerste graad naar de tweede graad binnen het domein Maatschappij en welzijn.

3MB

Binnen indirecte zorg worden thema’s rond voedselveiligheid via doelen maaltijdzorg, hygiënisch handelen, veilig, … bewerkstelligd. Dit document biedt inspiratie om leerlijnen en onderzoeksvragen af te stemmen voor de studierichtingen Maatschappij en welzijn/Zorg en welzijn. Leerlingen leren de essentie van voedselveiligheid en hygiëne zodat ze dit kunnen toepassen in huishoudelijke omstandigheden van maaltijdzorg en dit afhankelijk van doelgroepen.

892KB

Op basis van de checklist ‘Voedselveiligheid keukens – HACCP gerelateerd.’

  • kunnen leraren overzicht houden op de te bereiken GHP’s gedurende de opleiding;
  • kunnen keukenreglementen afgestemd worden;
  • kan nagegaan worden of de keukeninrichting van de didactische leskeukens binnen het studiedomein maatschappij en welzijn voldoet en waar eventueel verbeteracties nodig zijn om bij te sturen.

66KB
×
Kijkt als...
Niveau
Regio