Leerplan

Hieronder vind je twee versies van het nieuwe leerplan.

 • Een ‘bewerkte’ versie die vertrekt van het huidige leerplan en waarin alle aanpassingen zichtbaar zijn. In dat aangepast leerplan is de formulering van leerplandoelen en/of afbakening aangepast. De nummering van de leerplandoelen werd behouden (ook als er leerplandoelen zijn geschrapt of toegevoegd) evenals de huidige indeling in rubrieken (ook als een nieuwe indeling meer aangewezen is). In de situering, de pedagogisch-didactische duiding en de wenken bij de leerplandoelen zijn de teksten enkel aangepast als ze informatie bevatten die niet meer van toepassing is. Alle andere teksten, andere wenken en de samenhang zijn nog niet aangepast.
 • Een ‘nette’ versie met enkel de leerplandoelen en de afbakening, met waar van toepassing een aangepaste nummering en indeling in aangepaste rubrieken.

Contact

Barbara Axters
pedagogisch begeleider
   0486 32 33 68
   Ann Reyskens
   pedagogisch begeleider
     Sophie Vangenechten
     pedagogisch begeleider
       0476 61 79 49
       Loes Verheyen
       pedagogisch begeleider
         02 507 06 55
         0478 23 21 53
         ×
         Kijkt als...
         Niveau
         Regio