Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Toelichting leerplandoel 12 Lichamelijke opvoeding

Hoe werk je expliciet aan leerplandoel 12? Hoe vertaal je dit doel in leerlingentaal en hoe zorg je ervoor dat leerlingen hier bewust aan kunnen werken?

Werken met ondersteunende rollen in de les lichamelijke opvoeding?

In de nieuwe leerplannen voor lichamelijke opvoeding gaat er meer expliciete aandacht naar de persoonsdoelen. De integratie van de lichamelijke en de sociale vorming krijgt nog meer aandacht. Vanuit deze complementaire gerichtheid op bewegen willen we met ons vak de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en vak-attitudes, die bijdragen tot de persoonlijke ontplooiing van elke leerling, mee ondersteunen en begeleiden.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio