Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Voorbereiding doorlichting

Wil je als vakgroep goed voorbereid zijn op een nakende doorlichting? Of wenst de vakgroep aan kwaliteitsontwikkeling te doen? Dan kunnen onderstaande reflectiefiches jullie op weg helpen om de sterktes en groeipunten in kaart te brengen. 

Vanuit evaluatie het leerplan lezen

Hoe weet je of je alle leerplandoelen aangeboden en geëvalueerd hebt? We bieden je een handig schema om vanuit je evaluaties het leerplan te lezen.

Taalbeschouwing: zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord

Hoe breng je het zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord aan? In deze lessen vind je oefeningen en een communicatieve opdracht waarin beide naamwoorden verweven zitten.

Taalbeschouwing: doen- en zijn-relatie

Hoe breng je de doen- en zijn-relatie aan? In deze lessen vind je inspiratie om op een plezierige manier met het naamwoordelijk en werkwoordelijk gezegde aan de slag te gaan.

Taalbeschouwing

Je leerlingen boeien voor taal, taalgebruik en taalsystematiek is niet altijd even eenvoudig. We bieden je daarom een overzicht van websites om je te inspireren, zodat taalbeschouwing en plezier hand in hand gaan.

Spreken stimuleren

Hoe kun je je leerlingen ondersteunen bij het spreken? De onderstaande spreekfiches kunnen je de nodige inspiratie bieden.

Spreken & schrijven: BZL-opdracht

De focus binnen de nieuwe leerplannen Nederlands ligt op doelgerichte communicatie. Om dit te bewerkstelligen zijn geïntegreerde opdrachten een must. Je vindt hier een opdracht waarbij leerlingen spreken, luisteren en schrijven.

Schrijftraining

Jij bent als leraar Nederlands dé personal trainer schrijfvaardigheid van je leerlingen, ook in andere vakken.

Schrijfcursus

Schriftelijke teksten produceren is vaak geen sinecure voor leerlingen. Met de tips uit onderstaand voorbeeld help je hen op weg.

Receptieve vaardigheden geïntegreerd

Nederlands leren, dat doe je in een communicatieve, liefst (semi-)authentieke context. We geven je hier lesvoorbeelden waarbij de receptieve vaardigheden geïntegreerd aan bod komen.

Portfolio

Je wilt de groei van je leerlingen graag in kaart brengen. Dat kan met een portfolio. Maar hoe moet dat eruit zien? Er is immers geen standaardsjabloon dat past bij elke vakgroep, bij elke leerlingengroep. We geven je een aantal reflectievragen mee om zelf tot jullie ideale portfolio te komen.

Opvolging taalscreening

De taalscreening is achter de rug, maar hoe speel je nu in op de resultaten? We sommen voor jou enkele mogelijke opvolgacties op om je leerlingen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun taalvaardigheid.

Luisteren & lezen & spreken: veilig wachtwoord kiezen

De focus binnen de nieuwe leerplannen Nederlands ligt op doelgerichte communicatie. Om dit te bewerkstelligen zijn geïntegreerde opdrachten een must. Je vindt hier een opdracht waarbij leerlingen al luisterend, sprekend en schrijvend aan het werk zijn.

Lezen & schrijven: BZL-opdracht

De focus binnen de nieuwe leerplannen Nederlands ligt op doelgerichte communicatie. Om dit te bewerkstelligen zijn geïntegreerde opdrachten een must. Je vindt hier een opdracht waarbij leerlingen begeleid zelfstandig lezen en schrijven.

Lestips fictie

Hoe kun je met artistiek-literaire teksten aan de slag in je klas? En welke tekstverwerkende activiteiten kun je hieraan koppelen? In deze fiches vind je lestips en een waaier aan verwerkingsopdrachten.

Leerplanvoorstelling eerste graad

De nieuwe leerplannen van de eerste graad zijn in het schooljaar 2019-2020 in voege gegaan. Om je op weg te helpen het leerplan juist te interpreteren, maakten we een korte leerplanvoorstelling.

Kijkwijzers en vorderingsfiches vaardigheden

Hoe breng je de groei van je leerlingen in kaart? We bieden je inspiratie met voorbeelden van vorderingsfiches, rubrics, reflectiefiches.

Inzetten op strategieën - reflectiewijzer

In de leerplannen Nederlands en moderne vreemde talen ligt de focus op communicatie. Bijzondere aandacht gaat naar de strategieën. Wij doen een aanzet om deze (nog meer) te implementeren in de taallessen.

Inzetten op strategieën – Reflectiefiche voor de leerling.

“De opdracht is je niet gelukt. Wat kan je doen om dit een volgende keer wel tot een succes te brengen?” Leer je leerlingen de nodige strategieën te gebruiken om taalvaardiger te worden en om beter te communiceren. Hieronder vinden jullie enkele tips.

Feedback

Feedback is een onontbeerlijke factor in het leerproces van je leerlingen (en van jezelf). We bieden je hieronder mogelijke werkvormen aan.

FAQ's eerste graad

De nieuwe leerplannen eerste graad zijn in het schooljaar 2019-2020 in voege gegaan. Om je te helpen het leerplan juist te interpreteren, bieden we je een antwoord op de meest gestelde vragen.

Digitale tools: woordenschat

Digitale hulpmiddelen bieden vaak extra mogelijkheden naast het leerwerkboek of bij afstandsonderwijs. Hieronder vind je tools om je leerlingen de woordenschat op een aanschouwelijke en spelmatige manier te laten instuderen.

Digitale tools: verzamelsites

Digitale hulpmiddelen bieden vaak extra mogelijkheden naast het leerwerkboek of bij afstandsonderwijs. Hieronder vind je enkele websites die voor jou interessante digitale tools om te gebruiken in de taalles verzamelden.

Digitale tools: spreken, presenteren, lesgeven

Digitale hulpmiddelen bieden vaak extra mogelijkheden naast het leerwerkboek of bij afstandsonderwijs. Hieronder vind je tools voor spreken, presenteren. Enkele kunnen ingezet worden om je lesgeven interactiever te maken.

Digitale tools: schrijven

Digitale hulpmiddelen bieden vaak extra mogelijkheden naast het leerwerkboek of bij afstandsonderwijs. Hieronder vind je een tool om feedback op schriftelijke opdrachten in te spreken.

Digitale tools: kijken en luisteren

Digitale hulpmiddelen bieden vaak extra mogelijkheden naast het leerwerkboek of bij afstandsonderwijs. Hieronder vind je er enkele voor kijken en luisteren.

Digitale tools: evaluatie

Digitale hulpmiddelen bieden vaak extra mogelijkheden naast het leerwerkboek of bij afstandsonderwijs. Hieronder vind je tools om formatief te evalueren en om oefentrajecten met evaluaties aan te maken.

Differentiatie: werkvormen

Via onderstaand schema en werkvormen krijg je een brede kijk op differentiatie. Zo stem je je differentiatie best af op de leerdoelen en het klasprofiel. Je kunt differentiëren in lesmateriaal, taken, feedback en evaluatie.

Boekentips

Welke boeken passen bij het leesprofiel van je leerlingen? Laat hen zelf grasduinen in onderstaande websites of pluk er zelf boekentips uit.

Beginsituatie inschatten en erop inspelen

Hoe schat je de beginsituatie van je leerlingen in? Een toetsinstrument kan een hulpmiddel zijn. Toch zou het resultaat meer moeten opleveren dan enkel een punt. We geven je graag tips en lesideeën mee over hoe je breder kunt kijken én hoe je kunt inspelen op de verschillen.

30 van 34

×
Kijkt als...
Niveau
Regio