Mentimeter

Url

sla link op in klembord

Kopieer

https://www.mentimeter.com
https://www.menti.com/                                                                                         (lln. code ingeven)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=bswQJCAc5F4               (instructievideo)
iOS:
               https://itunes.apple.com/nl/app/mentimeter/id1064435577?mt=8
Android:
               https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mentimeter.voting&hl=nl

Doel van deze tool

sla link op in klembord

Kopieer

Activiteit

sla link op in klembord

Kopieer

Met deze tool kun je tijdens de les op uiterst eenvoudige wijze smartphones en tablets inzetten als stemkastjes en zo hun directe betrokkenheid verhogen. Eerst voer je als leerkracht een vraag of stelling en een zelf te bepalen aantal antwoordmogelijkheden in. Daarna surfen de leerlingen op hun smartphone naar een internetadres dat de docent hen geeft en ze geven de code in. Zij krijgen meteen de vraag of stelling en de antwoordmogelijkheden in beeld en brengen hun stem uit. De uitslag van de stemming verschijnt in grafiekvorm  op de projectie. Je kunt de leerlingen ook met 1 woord laten antwoorden op een vraag. Als iedereen heeft geantwoord worden de woorden in een woordenwolk gepresenteerd. De antwoorden die het meest werden gegeven worden automatisch groter voorgesteld.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio