Evaluatie en studiebekrachtiging

Elk evaluatiebeleid omvat drie aspecten:

  • evalueren (observeren en/of vaststellingen doen)
  • rapporteren (feedback geven)
  • delibereren (toekomstgericht attesteren en adviseren).

Je vindt op deze pagina concrete informatie over onder andere het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs en hoe je dat aanpakt, de delibererende klassenraad in het secundair onderwijs, de geïntegreerde proef, ...

Downloads

Je ziet niet alle documenten
Meld aan

156KB
Bestandsnaam MLER_160_Enkele technische aandachtspunten ivm de samenstelling en de werking van een delibererende klassenraad.pdf
Referentie MLER_160

164KB
Bestandsnaam MLER_038_Toekennen van het getuigschrift bao als sluitstuk van een breed evaluatieproces.pdf
Referentie MLER_038
Toekennen van het getuigschrift bao als sluitstuk van een breed evaluatieproces (MLER_038) 164KB
Model - Motivering niet-uitreiken getuigschrift en aandachtspunten (MLER_038_B01) 65KB

154KB
Bestandsnaam MLER_036_Getuigschrift basisonderwijs en de beroepsprocedure tegen het niet-uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.pdf
Referentie MLER_036
Getuigschrift basisonderwijs en de beroepsprocedure tegen het niet-uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs (MLER_036) 154KB
Getuigschrift basisonderwijs - Meedelen resultaat van verplicht overleg klassenraad komt niet meer samen (MLER_036_B01) 65KB
Getuigschrift basisonderwijs - Meedelen resultaat van verplicht overleg klassenraad komt opnieuw samen (MLER_036_B02) 62KB
Getuigschrift basisonderwijs - Klassenraad bevestigt beslissing tot niet-uitreiken getuigschrift bao (MLER_036_B03) 62KB
Getuigschrift basisonderwijs - Klassenraad wijzigt beslissing tot niet-uitreiken getuigschrift bao (MLER_036_B04) 62KB
Uitnodiging zitting beroepscommissie (MLER_036_B05) 62KB
Beslissing van beroepscommissie (MLER_036_B06) 62KB

142KB
Bestandsnaam MLER_146_De HBO-opleiding verpleegkunde - reglementaire aspecten.pdf
Referentie MLER_146
De HBO-opleiding verpleegkunde - reglementaire aspecten (MLER_146) 142KB
Meedelen van het niet-geslaagd zijn voor een module in de opleiding HBO Verpleegkunde (MLER_146_B01) 57KB
Diploma van gegradueerde verpleegkunde - model (MLER_146_B02) 73KB
Diplomasupplement - model (MLER_146_B03) 81KB

144KB
Bestandsnaam MLER_139_Openbaarheid van bestuur - toegang tot evaluatie- en deliberatiedocumenten in vrije secundaire scholen.pdf
Referentie MLER_139

92KB
Bestandsnaam MLER_104_Deliberatie en studiebekrachtiging op het einde van een duale opleiding.pdf
Referentie MLER_104

109KB
Bestandsnaam MLER_095_De geïntegreerde proef in het voltijds secundair onderwijs.pdf
Referentie MLER_095

109KB
Bestandsnaam MLER_085_Bewaartijd van leerlinggebonden documenten.pdf
Referentie MLER_085

55KB
Bestandsnaam MLER_047_Verklaring levensreddend handelen.pdf
Referentie MLER_047
Verklaring levensreddend handelen (MLER_047) 55KB
Verklaring levensreddend handelen Kinderzorg bso (MLER_047_B01) 117KB
Verklaring levensreddend handelen Begeleider in de kinderopvang dbso (MLER_047_B02) 118KB
Verklaring levensreddend handelen Kinderbegeleider duaal (MLER_047_B03) 71KB
Verklaring op erewoord (MLER_047_B04) 96KB

140KB
Bestandsnaam MLER_041_Fraude tijdens proeven of examens.pdf
Referentie MLER_041

46KB
Bestandsnaam MLER_027_De kwalificatiecommissie in het buso.pdf
Referentie MLER_027
De kwalificatiecommissie in het buso (MLER_027) 46KB
Model van huishoudelijk reglement - kwalificatiecommissie (MLER_027_B01) 64KB

499KB
Bestandsnaam TLER_036_Aanvullend attest fytolicentie.docx
Referentie TLER_036

529KB
Bestandsnaam School-Visie 2011 - Communicatie met leerlingen het kindercontact.pdf
Referentie

Contact

×
Kijkt als...
Niveau
Regio