Als je als bestuur ondersteuning nodig hebt bij de toepassing van de wetgeving op de overheidsopdrachten, dan kun je daarvoor terecht bij de medewerkers van de Diensten ter Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs of DOKO.

Wat?

sla link op in klembord

Kopieer

DOKO neemt vandaag volgende dienstverlening op:

 • aankoopcentrale voor het uitrollen van raamovereenkomsten
 • opvolging van de wetgeving overheidsopdrachten
 • vormingen organiseren
 • netwerkgroepen ondersteunen

Lid van DOKO?

sla link op in klembord

Kopieer

Lid van Katholiek Onderwijs Vlaanderen?

sla link op in klembord

Kopieer

Als je als bestuur lid bent van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, dan ben je ook automatisch lid van DOKO. Als lid kun je van het hele DOKO-aanbod genieten.

Geen lid van Katholiek Onderwijs Vlaanderen?

sla link op in klembord

Kopieer

Als je als bestuur geen lid bent van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, maar je wil toch afnemen uit een raamovereenkomst, dan vragen we je om ons de volgende informatie te bezorgen:

 • korte motivering waarom je wil afnemen uit een bepaalde raamovereenkomst;
 • de statuten van je organisatie;
 • de lijst met de bestuurders van je organisatie.

Je mailt al die informatie naar info.doko@katholiekonderwijs.vlaanderen. Het bestuursorgaan van DOKO onderzoekt je aanvraag. Wij brengen je vervolgens zo snel mogelijk op de hoogte van de beslissing.

Aankoopcentrale en raamovereenkomsten

sla link op in klembord

Kopieer

Als aankoopcentrale biedt DOKO raamovereenkomsten aan voor leveringen of diensten. Heel concreet betekent dit dat je zelf geen aparte plaatsingsprocedure meer moet doorlopen om in overeenstemming te zijn met de wetgeving overheidsopdrachten. DOKO neemt dat zoveel mogelijk van jou over. Als bestuur kun je op die manier eenvoudig goederen en diensten aankopen op basis van de raamovereenkomsten afgesloten door DOKO.

Hoe intekenen?

sla link op in klembord

Kopieer

Als je als lid van DOKO op een raamovereenkomst wil intekenen, dan volstaat het om de voorwaarden te aanvaarden en het specifieke mandaat te ondertekenen.

Voor sommige raamovereenkomsten zoals bijvoorbeeld voor elektriciteit en aardgas vraagt DOKO op voorhand een bindend mandaat. Voor andere raamovereenkomsten volstaat het dat je dat mandaat geeft na het sluiten van de raamovereenkomst, maar wel voor de eerste afname.

Lopende raamovereenkomsten

sla link op in klembord

Kopieer

Een overzicht van alle lopende raamovereenkomsten vind je terug op de website van VZW DOKO. Momenteel lopen er onder andere raamovereenkomsten voor arbeidsongevallenverzekeringen, aardgas, papier, kantoormatetriaal, kantoormeubilair en schoonmaakproducten.

Bij elke raamovereenkomst vind je:

 • het bestek;
 • de contactpersoon bij DOKO en/of de leverancier;
 • een downloadbaar mandaat;
 • het inschrijvingsformulier.

Opvolgen wetgeving overheidsopdrachten

sla link op in klembord

Kopieer

De gespecialiseerde medewerkers van DOKO volgen de evoluties in de wetgeving nauwgezet op. Ga zeker eens kijken naar de informatie onder de thema’s inkoopbeleid algemeen en overheidsopdrachten.  Je vindt er de basis van de wetgeving. Ook vind je er een handig stappenplan voor het plaatsen van een overeenkomst.

Vormingen en intervisie

sla link op in klembord

Kopieer

Vormingen

sla link op in klembord

Kopieer

Bij DOKO kun je ook vormingen volgen in verband met de wetgeving overheidsopdrachten.

Jaarlijks organiseren de medewerkers van DOKO drie vormingen:

 • Duurzame organisatie van het inkoopbeleid: een basiscursus van twee volledige dagen waarbij de lesgever vertrekt vanuit de regelgeving rond overheidsopdrachten.
 • Een opleiding voor meer gevorderden die diepgaander ingaan op bepaalde onderwerpen.
 • E-procurement: een hele dag waarin de lesgever je op weg zet in het gebruik van E-procurement voor het publiceren van overheidsopdrachten.

Intervisie

sla link op in klembord

Kopieer

De medewerkers van DOKO organiseren en ondersteunen ook intervisiemomenten onder de vorm van netwerkgroepen. De mensen die nu bij de verschillende besturen instaan voor aankopen en met de wetgeving overheidsopdrachten te maken hebben, hebben zelden een klankbord bij hun directe collega’s.

Voor hen is het waardevol te kunnen afstemmen met ‘gelijkgezinden’, mensen die ook ervaring hebben met deze materie. Daarom organiseert DOKO op regelmatige tijdstippen regionale bijeenkomsten van netwerkgroepen. 

Heb je interesse om deel te nemen aan zo’n netwerkgroep? Meer informatie kun je terugvinden op www.doko.be.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio