Team postinitieel onderwijs

Team postinitieel onderwijs zorgt vanuit een gedeelde visie op leren en onderwijzen, vorming en opleiding, voor visieontwikkeling, dienstverlening, netwerking, begeleiding en professionalisering in onderwijsmethodiek, (ortho)didactiek en (ped)agogiek, curriculum en studieaanbod, doorlopende leerlijnen, overleg en afstemming met de samenleving, taalbegeleiding en andere aanverwante thema’s.

Ons team

sla link op in klembord

Kopieer

Kurt Berteloot
Teamverantwoordelijke postinitieel onderwijs
kurt.berteloot@katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 04 97
0479 96 06 14

Paul Carton
Projectmedewerker EVC
paul.carton@katholiekonderwijs.vlaanderen
0479 20 41 66

Monique De Ridder
Centrumbegeleider
Opleidingsprofielen en leerplannen
monique.deridder@katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 06 08
0492 73 26 45

Lies Declerck
Centrumbegeleider
NT2, Moderne vreemde talen, Geletterdheid
lies.declerck@katholiekonderwijs.vlaanderen
0485 13 92 24

Barbara Defreyne
Centrumbegeleider
Online en blended leren, Internationalisering
ICT
barbara.defreyne@katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 06 09
0476 69 62 46

Eddy Demeersseman
Centrumbegeleider
Data, Kinderbegeleider en Arbeidsmarkt
eddy.demeersseman@katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 06 05
0486 47 55 30

Wouter Gorissen
Centrumbegeleider
IKZ, tweedekansonderwijs, zorg en praktijkgericht onderzoek
wouter.gorissen@katholiekonderwijs.vlaanderen
0474 46 79 96

Bart Kindt
Medewerker
Multimedia
bart.kindt@katholiekonderwijs.vlaanderen
0475 74 43 06

Ton Van Weel
Stafmedewerker
ton.vanweel@katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 04 18
0495 27 05 79

Karen Godderis-Coene
Centrumbegeleider
Duaal leren, internettenoverleg zorgkundige
karen.godderiscoene@katholiekonderwijs.vlaanderen
0476 36 00 61

×
Kijkt als...
Niveau
Regio