De Dienst Curriculum & vorming zorgt vanuit een gedeelde visie op leren en onderwijzen, vorming en opleiding, voor visieontwikkeling, dienstverlening, netwerking, begeleiding en professionalisering aangaande onderwijsmethodiek, (ortho)didactiek en (ped)agogiek, curriculum en studieaanbod, doorlopende leerlijnen, overleg en afstemming met de samenleving, taalbegeleiding en andere aanverwante thema’s. 

De dienst bestaat uit de teams basisonderwijs, secundair onderwijs, buitengewoon onderwijs en postinitieel onderwijs. De gemeenschappelijke doelstellingen van de dienst vormen het startpunt én de rode draad van de teamwerking, met voldoende oog voor het specifieke van de doelgroep. 

Team basisonderwijs

Team secundair onderwijs

Team buitengewoon onderwijs

Team volwassenenonderwijs

Team administratie

×
Kijkt als...
Niveau
Regio