Team basisonderwijs

Team basisonderwijs zorgt vanuit een gedeelde visie op leren en onderwijzen, vorming en opleiding, voor visieontwikkeling, dienstverlening, netwerking, begeleiding en professionalisering aangaande onderwijsmethodiek, (ortho)didactiek en (ped)agogiek, curriculum en studieaanbod, doorlopende leerlijnen, overleg en afstemming met de samenleving, taalbegeleiding en andere aanverwante thema’s. 

Ons team

sla link op in klembord

Kopieer

Vlaanderenbreed

sla link op in klembord

Kopieer

Roel Aerts
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Muzische en mediakundige vorming
Coördinatie nascholingen Zill
Basisonderwijs
roel.aerts@katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 06 07
0499 72 41 13

Annemie Bruggemans
Nascholer Zill
Basisonderwijs
annemie.bruggemans@katholiekonderwijs.vlaanderen
0479 25 84 83

An De Clerck
Nascholer Rooms-katholieke godsdienst
Katholieke dialoogschool
Basisonderwijs
an.declerck@katholiekonderwijs.vlaanderen
0478 53 08 70

David Day
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Persoonsgebonden ontwikkeling
Basisonderwijs
david.day@katholiekonderwijs.vlaanderen
0486 95 06 58

Ann‐Sofie Decoutere
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Nederlands
Basisonderwijs
ann-sofie.decoutere@katholiekonderwijs.vlaanderen
0484 94 59 17

Marijke De Meyst
Stafmedewerker Coördinatie IDP–evaluatiebox
Breed evalueren
Basisonderwijs
marijke.demeyst@katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 06 99

Els De Smet
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving Mens & Maatschappij
Wetenschappen &Techniek
Persoonsgebonden ontwikkelvelden
Basisonderwijs
els.desmet@katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 07 51
0473 79 63 23

Katleen D'hertefelt
Nascholer Zill
Basisonderwijs
katleen.dhertefelt@katholiekonderwijs.vlaanderen
0499 76 02 21

Annelies Flamand
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Inspirerend burgerschap
Mens & maatschappij
Basisonderwijs
annelies.flamand@katholiekonderwijs.vlaanderen
0479 91 27 84

Sabine Jacobs
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Wiskunde
Basisonderwijs
sabine.jacobs@katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 08 22
0486 82 94 06

Wendy Kusters
Nascholer Zill
Basisonderwijs
wendy.kusters@katholiekonderwijs.vlaanderen
0479 90 01 57

Nancy Leenaert
Nascholer Zill
Basisonderwijs
nancy.leenaert@katholiekonderwijs.vlaanderen
0494 15 77 68

Patrick Malfait
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Mens & Maatschappij
Wetenschappen &Techniek
Persoonsgebonden ontwikkelvelden
Basisonderwijs
patrick.malfait@katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 07 52
0468 15 35 13

Bart Masquillier
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Nederlands
Breed evalueren
Basisonderwijs
bart.masquillier@katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 06 88
0492 73 26 40

Liselot Teirlinck
Nascholer
Procesgericht volgen van leerlingen
Feedback
Basisonderwijs
liselot.teirlinck@katholiekonderwijs.vlaanderen
0493 75 24 68

Tom Uytterhoeven
Stafmedewerker
Katholieke dialoogschool
Inspirerend burgerschap
Zill en krachtige leeromgeving
Persoonsgebonden ontwikkeling
Basisonderwijs
tom.uytterhoeven@katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 08 26
0474 50 38 68

Mia Vanden Waeyenbergh
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Frans
Basisonderwijs
mia.vandenwaeyenbergh@katholiekonderwijs.vlaanderen
0493 25 12 79

Marcel Vanlommel
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
ICT en media
Basisonderwijs
marcel.vanlommel@katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 07 45
0479 73 38 31

Leen Van Opstal
Nascholer Zill
Lezen in actie
Basisonderwijs
leen.vanopstal@katholiekonderwijs.vlaanderen
0477 65 36 11

Anne Verhoeven
Teamcoördinator
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Basisonderwijs
anne.verhoeven@katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 08 05
0479 33 07 11

Regio's

sla link op in klembord

Kopieer

Regio Antwerpen

sla link op in klembord

Kopieer

Inge Balliauw
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Wetenschappen & techniek
Mens & maatschappij
Media & ICT
Basisonderwijs
inge.balliauw@katholiekonderwijs.vlaanderen
0477 32 39 24

Liesbeth De Ceulaer
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Persoonsgebonden ontwikkelvelden
Basisonderwijs
liesbeth.deceulaer@katholiekonderwijs.vlaanderen
0473 99 26 57

Hilde Hendrickx
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Breed evalueren
Muzische vorming
Basisonderwijs
hilde.hendrickx@katholiekonderwijs.vlaanderen
0496 91 71 78

Bart Jaminé
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Lichamelijke opvoeding
Basisonderwijs
Buitengewoon onderwijs
bart.jamine@katholiekonderwijs.vlaanderen
0473 84 11 92

Julie Kerremans
Pedagogisch begeleider leerondersteuning
Zill & krachtige leeromgeving
Leerondersteuning
Basisonderwijs
julie.kerremans@katholiekonderwijs.vlaanderen
0476 45 27 95

Anne Loodts
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Wiskunde
Jonge kind-kleuteronderwijs
Basisonderwijs
anne.loodts@katholiekonderwijs.vlaanderen
0477 67 48 00

Hildegard Meeusen
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Wiskunde
Breed evalueren
Basisonderwijs
hildegard.meeusen@katholiekonderwijs.vlaanderen
0479 55 38 76

Katrijn Nys
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Talenbeleid
Basisonderwijs
katrijn.nys@katholiekonderwijs.vlaanderen
0478/52 08 62

Bavo Schelfaut
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Talenbeleid
Frans
Basisonderwijs
bavo.schelfaut@katholiekonderwijs.vlaanderen
0479 87 53 53

Maikel Somers
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Mens & maatschappij
Wetenschappen & techniek
Basisonderwijs
maikel.somers@katholiekonderwijs.vlaanderen
0497 90 76 25

Ann Van De Sompel
Pedagogisch begeleider
Zill & krachtige leeromgeving
Basisonderwijs
ann.vandesompel@katholiekonderwijs.vlaanderen
0483 23 73 17

Lisbet Van Dyck
Pedagogisch begeleider
Jonge kind-kleuteronderwijs
Basisonderwijs
lisbet.vandyck@katholiekonderwijs.vlaanderen
0485 45 33 46

An Van Rompaey
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Talenbeleid
Jonge kind-kleuteronderwijs
Basisonderwijs
an.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen
0472 79 39 32

Regio Limburg

sla link op in klembord

Kopieer

Veerle Boelen
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Jonge kind-kleuteronderwijs
Basisonderwijs
veerle.boelen@katholiekonderwijs.vlaanderen
0474 55 91 84

Lief Didden
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Muzische vorming
Frans
Basisonderwijs
lief.didden@katholiekonderwijs.vlaanderen
0484 84 49 79

Marjon Goethals
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Talenbeleid
Basisonderwijs
marjon.goethals@katholiekonderwijs.vlaanderen
0496 76 81 13

Pascal Michiels
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Ontdek Techniek Talent
Techniek
Anderstalige nieuwkomers
Taalgericht W.O.-onderwijs
Basisonderwijs
pascal.michiels@katholiekonderwijs.vlaanderen
0497 32 96 83

Ingrid Schoofs
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Talenbeleid
Basisonderwijs
ingrid.schoofs@katholiekonderwijs.vlaanderen
0479 27 87 14

Annemieke Stijnen
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Ontwikkeling van de wereld
Wiskunde
Basisonderwijs
annemieke.stijnen@katholiekonderwijs.vlaanderen
0497 43 76 41

Anke Van Roey
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Lichamelijke opvoeding
Basisonderwijs
Regio Antwerpen
anke.vanroey@katholiekonderwijs.vlaanderen
0497 68 60 26

Gerben Wieczerniak
Pedagogisch begeleider leerondersteuning
Zill & krachtige leeromgeving
Jonge kind - kleuteronderwijs
Media & ICT
Basisonderwijs
gerben.wieczerniak@katholiekonderwijs.vlaanderen
0498 84 93 93

Regio Mechelen-Brussel

sla link op in klembord

Kopieer

Aicha Al Merrouni
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Nederlands
Media & ICT
Basisonderwijs
aicha.almerrouni@katholiekonderwijs.vlaanderen
0486 29 94 83

Fabienne Buzzi
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Wiskunde
Basisonderwijs
fabienne.buzzi@katholiekonderwijs.vlaanderen
0494 31 59 32

Silvia De Ron
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Leerondersteuning
Basisonderwijs
silvia.deron@katholiekonderwijs.vlaanderen
0479 33 52 40

Kristof Dupont
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Muzische vorming
Basisonderwijs
kristof.dupont@katholiekonderwijs.vlaanderen
0486 60 44 85

Maxime Marchant
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Mens & Maatschappij
Wetenschappen &Techniek
Basisonderwijs
maxime.marchant@katholiekonderwijs.vlaanderen
0479 91 52 95

Valerie Mertens
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Leerondersteuning
Basisonderwijs
valerie.mertens@katholiekonderwijs.vlaanderen
0476 21 42 38

Mia Ragoen
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Jonge kind-kleuteronderwijs
Basisonderwijs
mia.ragoen@katholiekonderwijs.vlaanderen
0486 55 72 45

Elsie Van der Sypt
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Talenbeleid
Jonge kind-kleuteronderwijs
Basisonderwijs
elsie.vandersypt@katholiekonderwijs.vlaanderen
0477 96 87 44

Mia Vanden Waeyenbergh
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Frans
Basisonderwijs
mia.vandenwaeyenbergh@katholiekonderwijs.vlaanderen
0493 25 12 79

Ariane Vanlulle
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Persoonsgebonden ontwikkelvelden
Basisonderwijs
ariane.vanlulle@katholiekonderwijs.vlaanderen
0495 26 80 73

Regio Oost-Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

Ellen Bauwens
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Frans
Jonge kind-kleuteronderwijs
Basisonderwijs
ellen.bauwens@katholiekonderwijs.vlaanderen
0498 37 05 69

Silvia Couvreur
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Talenbeleid
Muzische vorming
Basisonderwijs
silvia.couvreur@katholiekonderwijs.vlaanderen
0491 59 94 67

Gerda De Backer
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Talenbeleid
Basisonderwijs
gerda.debacker@katholiekonderwijs.vlaanderen
09 384 66 91
0470 96 28 48

Birgit De Man
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving Wiskunde
Basisonderwijs
birgit.deman@katholiekonderwijs.vlaanderen
0484 62 22 34

Kristien De Schuyter
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Talenbeleid
Basisonderwijs
kristien.deschuyter@katholiekonderwijs.vlaanderen
0498 83 99 10

Bart De Wilde
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Persoonsgebonden ontwikkelvelden
Basisonderwijs
bart.dewilde@katholiekonderwijs.vlaanderen
03 789 10 38
0475 78 14 19

Sara Rollé
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Mens & Maatschappij
Wetenschappen &Techniek
Basisonderwijs
sara.rollee@katholiekonderwijs.vlaanderen
0476 65 79 04

Sofie Talpe
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
ICT en media
Jonge kind-kleuteronderwijs
Basisonderwijs
sofie.talpe@katholiekonderwijs.vlaanderen
0495 69 25 58

Kathleen Vandenhaesevelde
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Inspirerend burgerschap
Jonge kind-kleuteronderwijs
Basisonderwijs
kathleen.vandenhaesevelde@katholiekonderwijs.vlaanderen
0472 95 55 96

Regio West-Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

Iris Bruneel
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Jonge kind-kleuteronderwijs
Basisonderwijs
iris.bruneel@katholiekonderwijs.vlaanderen
0496 70 00 21

Ann‐Sofie Decoutere
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Nederlands
Persoonsgebonden ontwikkelvelden
Basisonderwijs
ann-sofie.decoutere@katholiekonderwijs.vlaanderen
0484 94 59 17

Joost Dendooven
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Leerondersteuning
ICT en media
Basisonderwijs
joost.dendooven@katholiekonderwijs.vlaanderen
0492 44 83 61

Jan Depraetere
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Wiskunde
ICT en media
Basisonderwijs
jan.depraetere@katholiekonderwijs.vlaanderen
0473 50 11 91

Bastien Devos
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Persoonsgebonden ontwikkelvelden
Basisonderwijs
bastien.devos@katholiekonderwijs.vlaanderen
0495 52 04 18

Pascale Muylaert
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Lichamelijke opvoeding
Basisonderwijs
pascale.muylaert@katholiekonderwijs.vlaanderen
0497 84 92 72

Veerle Noppe
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Nederlands
Mens & Maatschappij
Wetenschappen &Techniek
Basisonderwijs
veerle.noppe@katholiekonderwijs.vlaanderen
0476 42 12 49

Dominiek Olivier
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Frans
Basisonderwijs
dominiek.olivier@katholiekonderwijs.vlaanderen
0497 75 33 51

Kim Ryckaert
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving
Muzische vorming
Jonge kind-kleuteronderwijs
Basisonderwijs
kim.ryckaert@katholiekonderwijs.vlaanderen
0492 67 07 55

×
Kijkt als...
Niveau
Regio