Volgorde en algoritmes in Blockly

In dit arrangement programmeren leerlingen een animatie waarbij de volgorde van de verschillende programmeerblokken belangrijk is. De opeenvolgende stappen vormen zo een algoritme. Dit wordt uitgevoerd in het programma Google Blockly.

Oefenen van een algoritme

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingen leggen uit waarom de juiste opeenvolging van blokken zo belangrijk is. Als die volgorde niet correct is, zal het 'programma' niet doen wat wordt gevraagd.

Het is belangrijk dat de gebeurtenissen in de juiste volgorde plaatsvinden.

Dit wordt uitgevoerd in het programma Google Blockly.

Door op de knop 'Programma uitvoeren' te klikken, zal de computer het programma uitvoeren door de blokjes één na één te overlopen. Het doel is een programma te schrijven zodat het popje (of astronaut, pandabeer) zijn doel (de rode vlag) bereikt.

Opeenvolging in een algoritme

sla link op in klembord

Kopieer

Gaandeweg leren de leerlingen niet alleen een probleem opdelen in verschillende instructies, maar maken ze ook kennis met de verschillende controlestructuren zoals de sequentie, herhalingen en de selectie. Niveau 9 en 10 echte uitdagingen.

Gesprek

sla link op in klembord

Kopieer

Op het einde van een programmeersessie wordt teruggeblikt:

  • Wat vonden de leerlingen moeilijk/gemakkelijk?
  • Welke soorten blokjes konden ze herkennen? Merk op dat elke soort instructie een andere kleur heeft: paars zijn functies, groen zijn herhalingen en blauw zijn selecties.
  • Zijn er verschillende oplossingen voor hetzelfde doolhof mogelijk?

Concepten en aanpak

sla link op in klembord

Kopieer

Algoritme

sla link op in klembord

Kopieer

Tijdens deze activiteit moeten leerlingen hun algoritme in de correcte volgorde plaatsen en vervolgens de juiste volgorde van opdrachten gebruiken om dit algoritme in Blockly in te voeren.

Foutopsporing

sla link op in klembord

Kopieer

In deze activiteit debuggen leerlingen hun algoritme als er een fout optreedt.

Samenwerken

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingen werken met een partner samen in deze activiteit.

Media

sla link op in klembord

Kopieer

Website Blockly

  1. Open Google Chrome;
  2. Surf naar https://blockly-games.appspot.com ;
  3. Kies rechtsboven voor Nederlands, Vlaams;
  4. Klik op Doolhof;
  5. Start met programmeren!

Over deze databank

Een impressie van hoe computationeel denken er in de praktijk kan uitzien aan de hand van een selectie praktijkvoorbeelden.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio