Wie is aansprakelijk?

Kun je als bestuurder van een vzw aansprakelijk gesteld worden? Is de vzw als rechtspersoon altijd aansprakelijk?

Als bestuurder van een vzw–schoolbestuur, kun je in de regel niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Een vzw is een rechtspersoon en kan dus zelf, net zoals een natuurlijke persoon, contracten afsluiten, gebouwen en financiële middelen bezitten en aansprakelijk gesteld worden.

Bijvoorbeeld: Je schoolbestuur-vzw huurt de sporthal van de gemeente. Door tijdelijke cashproblemen, kan de vzw de huur niet meer betalen. De gemeente kan alleen je schoolbestuur-vzw aanspreken om de achterstallige huur te betalen en niet jou als bestuurder.

Het feit dat je vzw-schoolbestuur zelf rechtspersoonlijkheid heeft, maakt dat je als bestuurder in principe:

  • niet persoonlijk moet instaan voor de verplichtingen van je vzw-schoolbestuur;
  • niet persoonlijk aansprakelijk gesteld kunt worden voor fouten die je begaat als bestuurder. Het is de vzw die aansprakelijk is voor jouw tekortkomingen.

We zeggen ‘in principe’, want er bestaan enkele belangrijke uitzonderingen op die regel. Als bestuurder kun je:

  • intern aansprakelijk gesteld worden. Dat betekent ten opzichte van je eigen schoolbestuur-vzw;
  • extern aansprakelijk gesteld worden. Dat betekent ten opzichte van een derde partij;
  • strafrechterlijk aansprakelijk gesteld worden;
  • fiscaal en sociaal aansprakelijk gesteld worden;
  • in geval van faillissement aansprakelijk gesteld worden wegens grote fouten of wrongful trading.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio