Vragen zoals wie is er verantwoordelijk wanneer een leerling een medeleerling verwondt, een leerling tijdens een schooluitstap een geparkeerde auto bekrast of een leerling over een balustrade in de school valt en een been breekt, zijn vragen over aansprakelijkheid. Wie kan de opgelopen schade (bijvoorbeeld dokterskosten, herstellingskosten …) verhalen en zo ja, op wie? Hieronder maken we je wegwijs in het aansprakelijkheidsrecht. Twee grote pijlers staan centraal: de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Downloads

230KB
Wetsartikelen waarnaar verwezen wordt (MLER_040_B01)60KB
×
Kijkt als...
Niveau
    Regio