Beperking van de aansprakelijkheidsbedragen

De wetgever voerde een beperking in van de bestuurdersaansprakelijkheid tot een maximumbedrag. Anderzijds gelden wel veel uitzonderingen waar deze plafonnering niet van toepassing is. Hier vind je meer informatie over wanneer en voor welke bedragen de maxima gelden.

Wanneer?

sla link op in klembord

Kopieer

De wetgever voorziet een plafonnering van het bedrag waarvoor men je als bestuurder aansprakelijk kan stellen. Die plafonnering geldt zowel voor de interne en de externe aansprakelijkheid als voor de aansprakelijkheid in geval van faillissement. Ze geldt dus niet voor de fiscale en sociale aansprakelijkheden (btw, bedrijfsvoorheffing, rsz).

De plafonnering is wel alleen van toepassing in geval van uitzonderlijke lichte fouten. Ze geldt dus niet voor lichte fouten die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomen, zware fouten, bedrieglijk opzet of voor fouten begaan met het doel te schaden. De plafonnering geldt ook niet voor fiscale of sociale vorderingen of voor de aansprakelijkheid van de vzw zelf.

Maximale bedragen

sla link op in klembord

Kopieer

De maximale bedragen gelden voor alle bestuurders samen. Zij gelden dus per feit of per geheel van feiten ongeacht het aantal eisers of vorderingen.

Contractueel kun je de maximale bedragen niet nog verder beperken. Zij liggen wettelijk vast.

De bedragen variëren naargelang de gemiddelde jaaromzet exclusief btw en het gemiddelde balanstotaal. Als referentieperiode neemt men de drie boekjaren voorafgaand aan de instelling van de aansprakelijkheidsvordering of over de periode sinds de oprichting als die minder dan drie boekjaren geleden was.

Maximum bedrag Gemiddelde jaaromzet excl. btw Gemiddeld balanstotaal
125 000 EUR 350 000 EUR 175 000 EUR
250 000 EUR 700 000 EUR 350 000 EUR
1 000 000 EUR 9 000 000 EUR 4 500 000 EUR
3 000 000 EUR    
12 000 000 EUR 50 000 000 EUR 43 000 000 EUR

Als je schoolbestuur-vzw een vereenvoudigde boekhouding voert, moet je onder omzet het bedrag van de andere dan niet-recurrente ontvangsten verstaan en onder balanstotaal het grootste van de twee bedragen vermeld onder de bezittingen en de schulden.

Telkens als de stijgingen of dalingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op 1 januari van het volgende jaar leiden tot een stijging of daling van 5 % of meer, worden de bedragen van het balanstotaal en de jaaromzet vanaf dezelfde datum met hetzelfde percentage verhoogd of verlaagd. Die aanpassingen worden met een bericht in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Het indexcijfer van december 2017 geldt als basis.

Contact

Sarah Claeys
stafmedewerker
   02 507 06 44
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio